[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? Universal Love Squad ]

Universal Love Squad

We are the ones to change the world now
Still in control of all machinery
We claim the right to pull the trigger and damage
Your image of honor

Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological remedy

Robotic legions stand in line (to carry out)
The retribution and effects of this advanced technology
New inventions have to pay
(To fight their way)
To judgement day
To judgement day

We are the ones that rule the world now
You are entrapped by blind inanity
There is no way that you’ll revoke your decision
Now look for distraction

Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological elegy

Robotic legions stand in line (to carry out)
The retribution and effects of this advanced technology
New inventions have to pay
(To fight their way)
To judgement day
To judgement day

I am forever the snake devouring its tail
In search of eternity

Robotic legions stand in line (to carry out)
The retribution and effects of this advanced technology
New inventions have to pay
(To fight their way)
To judgement day
To judgement day

Univerzální komando lásky

My jsme ti, kteří teď mění svět
Neustále ovládáme všechny stroje
Nárokujeme si právo stisknout spoušť a zničit
Vaši představu cti

Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologická řešení

Legie robotů stojí v řadě (a vykonávají)
Odplatu a důsledky pokročilé
technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
(Musí se probojovat)
K soudnému dni
K soudnému dni

My jsme ti, kteří teď vládnou světu
Jste polapeni v přihlouplé slepotě
Neexistuje způsob, jak vzít zpět svá rozhodnutí
Nyní hledejte rozptýlení

Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologický žalozpěv

Legie robotů stojí v řadě (a vykonávají)
Odplatu a důsledky pokročilé
technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
(Musí se probojovat)
K soudnému dni
K soudnému dni

Navždycky budu hadem, který si požírá ocas
Při hledání věčnosti

Legie robotů stojí v řadě (a vykonávají)
Odplatu a důsledky pokročilé
technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
(Musí se probojovat)
K soudnému dni
K soudnému dni