[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? Universal Death Squad ]

Universal Death Squad

(We embrace
Judgement day)

(We embrace new inventions
Find your grace in defeat
We embrace new intentions
Forced on us by decree)

We are the ones to change the world now
Still in control of all machinery
We claim the right to pull the trigger and damage
Your image of honor

(Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological remedy)

Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
All new inventions have to pay
(To pay the price)
They have to fight their way
To judgement day
(Technological tragedy is near)

We are the ones that rule the world now
You are entrapped by blind inanity
There is no way that you’ll revoke your decision
Now look for distraction

(Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological elegy)

Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
All new inventions have to pay
(To pay the price)
They have to fight their way
To judgement day
(Technological force)

(We are the enhanced
Natural leaders
Turning righteous men
Into deceivers)

Schemes of the mind
Absence of soul
Symbol of the triumph over human race
Cold-blooded kind
Minds are controlled
Doomsday has arrived, there is no escape

I am forever the snake devouring its tail
In search of eternity

(We embrace new inventions
Find your grace in defeat
We embrace new intentions
No one stands in our way)

(Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological misery)

Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
All new inventions have to pay
(To pay the price)
They have to fight their way
To judgement day
(Technological times shall flourish)

Fight your
(We are your leaders)
Way out
(Never displease us)
Show no remorse

Univerzální komando smrti

(Osvojíme si
Soudný den)

(Osvojíme si nové vynálezy
Najdi svou důstojnost v porážce
Osvojíme si nové záměry
Které nám byly nařízeny)

My jsme ti, kteří teď mění svět
Neustále ovládáme všechny stroje
Nárokujeme si právo stisknout spoušť a zničit
Vaši představu cti

(Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologická řešení)

Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé
technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
(Zaplatit cenu)
Musí se probojovat
K soudnému dni
(Technologická tragédie se blíží)

My jsme ti, kteří teď vládnou světu
Jste polapeni v přihlouplé slepotě
Neexistuje způsob, jak vzít zpět svá rozhodnutí
Nyní hledejte rozptýlení

(Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologický žalozpěv)

Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé
technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
(Zaplatit cenu)
Musí se probojovat
K soudnému dni
(Technologická síla)

(My jsme ti vylepšení
Přirození vůdci
Měníme počestné lidi
V podvodníky)

Intriky mysli
Absence duše
Symbol vítězství nad lidskou rasou
Chladnokrevný druh
Ovládání myslí
Konec světa je tady, není úniku

Navždycky budu hadem, který si požírá ocas
Při hledání věčnosti

(Osvojíme si nové vynálezy
Najdi svou důstojnost v porážce
Osvojíme si nové záměry
Nikdo nám nestojí v cestě)

(Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologické utrpení)

Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé
technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
(Zaplatit cenu)
Musí se probojovat
K soudnému dni
(Technologická doba bude vzkvétat)

Probojuj si
(Jsme vaši vůdci)
Cestu ven
(Nikdy nás nepopouzej)
Neměj výčitky svědomí