[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Trois Vierges ]

Trois Vierges
(feat. Roy Khan from Kamelot)

Memory, fading out
Its presence still lingers in my mind
Listen to your inner voice
There’s no escape, there’s no other choice

A foolish fate that came about
Death could not leave without
Don’t try to scour your inane soul
It would be labours lost

Deep inside hides a lie
Where can we try to seek
A way so this will die

Innocence died when they took his mind
And they tried to leave him behind
Not even a cascade of tears will save you
And keep you away from harm

Concinnity of destiny
Is not what you wished it to be

Deep inside hides a lie
Where can we try to seek
A way so this will die

Blind by love
Between lust and hate
You scarred your fate
There’s no time to waste

Ride for your own ruin
Odium became your opium

Please don’t let me bleed for all eternity

Deep inside hides a lie
Where can we try to seek
A way so this?

Please leave me be in my own misery

Tři panny
(duet s Royem Khanem z Kamelotu)

Blednoucí vzpomínka
Její přítomnost pořád zůstává v mé mysli
Poslouchej svůj vnitřní hlas
Není útěku, nemáš na výběr

Směšný osud, který se vyplnil
Smrt nikdy neodejde jen tak
Nesnaž se očistit svou prázdnou duši
Byla by to zbytečná snaha

Hluboko uvnitř se schovává lež
Kde můžeme hledat
Způsob, jak tohle ukončit

Nevinnost zemřela, když mu vzali mysl
A zkusili ho opustit
Ani vodopád slz tě nezachrání
A neochrání tě před zlem

Vytříbenost osudu
Není to, co bys chtěl

Hluboko uvnitř se schovává lež
Kde můžeme hledat
Způsob, jak tohle ukončit

Oslepená láskou
Mezi chtíčem a nenávistí
Zjizvil jsi svůj osud
Už nemůžeš plýtvat časem

Žeň se do vlastní zkázy
Opovržení se stalo tvým opiem

Prosím, nenech mě navždy krvácet

Hluboko uvnitř se schovává lež
Kde můžeme hledat
Způsob, jak?

Prosím, zanech mě v mém vlastním trápení