[ Texty + Překlady ? Design Your Universe ? The Price of Freedom (Interlude) ]

The Price of Freedom (Interlude)

„They have begged for civil rights.
They have begged the white man for civil rights.
They have begged the white man for freedom.
And anytime you beg…“

„And anytime you beg another man to set you free, you’ll never be free.
Freedom is something that you have to do for yourselves.“

„…and willing to pay the price that is necessary for freedom,
our people will always be walking around here as second-class citizens,
or what you call twentieth-century slaves.“

„What price are you talking about?“

„The price of freedom is death!“ *)

(?)

„The time has come to reaffirm our enduring
spirit;
to choose our better history;
to carry forward that precious gift,
that noble idea, passed on from generation to generation:
the God-given promise that all are equal,
all are free,
and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.“ **)

„We will be able to work together, to pray
together,
to struggle together, to go to jail together,
to stand up for freedom together,
knowing that we will be free
one day!“ ***)
.

Cena svobody (Mezihra)

„Oni žebrali o svá občanská práva.
Žádali od bělochů svá občanská práva.
Žádali od bělochů svobodu.
A kdykoliv žádáte?“

„A kdykoliv žádáte jiného člověka, aby vás osvobodil, nikdy nebudete volní.
Svobodu si musíte zařídit
sami.“

„?a jsme ochotní zaplatit nevyhnutelnou cenu svobody,
jinak budou naši lidé pořád považováni za druhořadé občany,
nebo, dá se říci, za otroky dvacátého století.“

„O jaké ceně to mluvíte?“

„Cena svobody je smrt!“ *)

(?)

„Nastal čas, abychom potvrdili, že máme ducha, který nám pomůže přežít,
abychom si zvolili svou lepší historii,
abychom dál nesli onen cenný dar,
tu vznešenou myšlenku, předávanou z generace na generaci:
onen Bohem daný příslib, že všichni jsou si rovni, všichni jsou svobodní
a všichni si zaslouží šanci usilovat o svou plnou míru štěstí.“ **)

„Budeme moci společně pracovat, společně se modlit,
společně bojovat, společně jít do vězení,
společně hájit svobodu,
když budeme vědět, že jednoho dne budeme svobodní!“ ***)
.

 
 
*) úryvek z projevu Malcolma X z roku 1964. Malcolm X byl významný afroamerický představitel černých muslimů v USA a bojovník za práva černochů.
zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Malcolm_X
celý projev zde: http://www.youtube.com/watch?v=f2S3ShBexMs

**) úryvek z inauguračního projevu stávajícího prezidenta USA Baracka Obamy.
zdroj: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/full-text-of-obamas-speech-1451915.html
zdroj překladu: http://blisty.cz/art/44889.html

***) úryvek ze slavného projevu Malcolma X „I Have a Dream“ z roku 1963.
zdroj: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm