[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? The Last Crusade (A New Age Dawns – Part I) ]

The Last Crusade (A New Age Dawns – Part I)

Magna culpa nostra
Poena danda nobis
Usque ad finem erit dierum
Magna culpa nostra
Poena danda nobis
Usque ad finem erit dierum
Ad finem temporum

You can’t force yourself upon me
And you never will
You can’t keep digging in
Desecrated graves
No more innocence left to spill

Don’t be afraid, participate and
Just give us all your trust
Your soul will be saved
Just honour me, I’ll set you free so
Get ready to join the
Very last crusade

Ad finem temporum

You can’t get away with your crimes
And you never will
For you’ll have to pay the price
And the time is near
No more innocence left to kill

Don’t be afraid, participate and
Just give us all your trust
Your soul will be saved
Just honour me, I’ll set you free so
Get ready to join the
Very last crusade

Magna culpa nostra
Poena danda nobis
Usque ad finem erit dierum
Ad finem temporum

Don’t be afraid, participate and
Just give us all your trust
Your soul will be saved
Just honour me, I’ll set you free so
Get ready to join the
Very last crusade

Don’t be afraid, participate and
Just give us all your trust
Your soul will be saved
Just honour me, I’ll set you free so
Get ready to join the
Very last crusade

Get ready to taste the
Final victory

Ad finem temporum

Poslední křížová výprava (Úsvit nového věku, část I.)

Naše vina je obrovská
Musíme být trestáni
Až do konce života
Naše vina je obrovská
Musíme být trestáni
Až do konce života
Až do konce věků

Nemůžeš si mě vynutit silou
A to taky neuděláš
Nemůžeš pořád vykopávat
Znesvěcené hroby
Už nelze prolít žádnou nevinnost

Neboj se, zapoj se a
Vlož v nás všechnu svoji důvěru
Zachráníme tvoji duši
Jenom mě uctívej, a já tě propustím
Připrav se, že se přidáš
K nejposlednější křížové výpravě

Až do konce věků

Nemůžeš utéct i se svými zločiny
A taky neutečeš
Protože za ně musíš zaplatit
A brzy nadejde čas
Už nelze zabít žádnou nevinnost

Neboj se, zapoj se a
Vlož v nás všechnu svoji důvěru
Zachráníme tvoji duši
Jenom mě uctívej, a já tě propustím
Připrav se, že se přidáš
K nejposlednější křížové výpravě

Naše vina je obrovská
Musíme být trestáni
Až do konce života
Až do konce věků

Neboj se, zapoj se a
Vlož v nás všechnu svoji důvěru
Zachráníme tvoji duši
Jenom mě uctívej, a já tě propustím
Připrav se, že se přidáš
K nejposlednější křížové výpravě

Neboj se, zapoj se a
Vlož v nás všechnu svoji důvěru
Zachráníme tvoji duši
Jenom mě uctívej, a já tě propustím
Připrav se, že se přidáš
K nejposlednější křížové výpravě

Připrav se, že ochutnáš
Konečné vítězství

Až do konce věků