[ Texty + Překlady ? The Quantum Enigma ? The Essence of Silence ]

The Essence of Silence

Something is wrong
My strength has gone
Thoughts are corrupting my mind
I can see, I perceive this ain’t me

Something so strong
My mood has swung
I can’t get it out of my head
I believe that my mind misleads me

(We confuse)
Is it a doubt you try to hide?
(Tangle and abuse)
Just have an open look inside
(We appear)
It’s just a dreary memory, stuck in your mind
(Memories stuck in your mind)

Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Search for your essence, find the silence within you
(The essence is…)

You’re searching
And bursting

There seems to be no cure
When tension endures
Delusions corrupting my mind
I can see, I perceive this ain’t me

There seems to be no way
When light fades to grey
To get them all out of my head
I believe that my mind misleads me

(We confuse)
Is it a doubt you try to hide?
(Tangle and abuse)
Just have an open look inside
(We appear)
It’s just a dreary memory, stuck in your mind
(Memories stuck in your mind)

Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Search for your essence, find the silence within you
(The essence is…)

Make a start
Explore your heart

When a persistent memory
Penetrates deep in your mind
Allow the silence to destroy
Your thoughts in every kind

(We confuse)
Is it a doubt you try to hide?
(Tangle and abuse)
Just have an open look inside
(We appear)
It’s just a dreary memory, stuck in your mind
(Memories stuck in your mind)

Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Allow the silence to wipe your thoughts away
Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Search for your essence, find the silence within you
(The essence lies…)
In silence

Podstata ticha

Něco je špatně
Už nemám sílu
Myšlenky mi ničí mysl
Vidím, uvědomuji si, že to nejsem já

Něco moc silného
Mi zkazilo náladu
Nemůžu to dostat z hlavy
Mám pocit, že mě mysl oklamává

(Klameme)
Snažíš se skrýt pochybnosti?
(Poplétáme a urážíme)
Prostě se otevřeně podívej do sebe
(Zdáme se)
Je to jen pochmurná vzpomínka, co ti uvízla v mysli
(Vzpomínky, co ti uvízly v mysli)

Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Hledej svou podstatu, najdi v sobě ticho
(Podstatou je…)

Pořád hledáš
A trháš se

Zdá se, že není léku
Když napětí přetrvává
Deziluze mi ničí mysl
Vidím, uvědomuji si, že to nejsem já

Když světlo bledne
Zdá se, že neexistuje způsob
Jak je všechny dostat z hlavy
Mám pocit, že mě mysl oklamává

(Klameme)
Snažíš se skrýt pochybnosti?
(Poplétáme a urážíme)
Prostě se otevřeně podívej do sebe
(Zdáme se)
Je to jen pochmurná vzpomínka, co ti uvízla v mysli
(Vzpomínky, co ti uvízly v mysli)

Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Hledej svou podstatu, najdi v sobě ticho
(Podstatou je…)

Tak už začni
Prozkoumej své srdce

Když ti neodbytná vzpomínka
Neustále vniká do mysli
Dovol tichu, ať ti zničí
Všechny druhy myšlenek

(Klameme)
Snažíš se skrýt pochybnosti?
(Poplétáme a urážíme)
Prostě se otevřeně podívej do sebe
(Zdáme se)
Je to jen pochmurná vzpomínka, co ti uvízla v mysli
(Vzpomínky, co ti uvízly v mysli)

Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Dovol tichu, ať ti vymaže myšlenky
Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Hledej svou podstatu, najdi v sobě ticho
(Podstata spočívá…)
V tichu