Facebook

Diskuse

Přidej vzkaz ? 

Gazzy 09. 11. 2017 08:29:14

Tak mně napadlo, nevím jak moc je to tu rozjeté a jaký by byl zájem o pořádání soutěží ze strany adminů, ale pokud by zájem byl, mám rozjednaných pár sponzorů z fc stránek Tarji, tam se to vůbec nehýbe a přijde mi škoda toho nevyužít. Pokud zájem bude, písněte na email (ibint@email.cz) nebo to můžem probrat na koncertě, budu tam asi už odpoledne.

Všem přeji ať si koncert užijí co nejvíce :)


Gazzy

Gazzy 09. 11. 2017 07:52:49

Tak mně napadlo, nevím jak moc je to tu rozjeté a jaký by byl zájem o pořádání soutěží ze strany adminů, ale pokud by zájem byl, mám rozjednaných pár sponzorů z fc stránek Tarji, tam se to vůbec nehýbe a přijde mi škoda toho nevyužít. Pokud zájem bude, písněte na email (ibint@email.cz) nebo to můžem probrat na koncertě, budu tam asi už odpoledne.

Všem přeji ať si koncert užijí co nejvíce :)


Gazzy

Gazzy 09. 11. 2017 07:46:22

Jedu po koncertě na hradiště, pokud chce někdo vzít

Katka 07. 11. 2017 23:57:17

Ahoj, nejedete někdo v pátek 10. 11. po koncertě autem do Brna (případně Šumperka)? Přidala bych se a přispěla na cestu :). Dík moc.

allah kebab 02. 09. 2017 15:19:38

Oficiální překlady jsou venku

ItalianManiac 23. 07. 2017 11:43:53

Ahoj, překlad určitě přidáme, až vyjdou oficiální texty k celému EP :)

alláh 22. 07. 2017 23:17:41

Ahoj, přidáte překlad i na písničku z nového připravoaného alba?

ov42 20. 04. 2017 18:51:15

Na podzim bude v Evropě nové headline turné The Ultimate Enigma, bohužel u nás zatím nic... Alespoň jeden samostatný koncert bych k tomuto zdařilému albu rád viděl.

cheecrac 08. 12. 2016 20:00:10

na youtube unikla bonusová písnička Fight Your Demons :)

Beatus 26. 11. 2016 19:40:34

Na aukru se prodavaji alba Epicy od 1 kč :-O

Anketa

Newsletter

Váš e-mail:

The Cosmic Algorithm

[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? The Cosmic Algorithm ]

The Cosmic Algorithm

(We cannot be free until we see
All that we are
Cosmic math)

(Don't fear death
Since we can't die)

(Make use of a computation
Tap into the digits to write
A set of rules to form the universe)

Find me the reason
Why are we here?
Find the answers in these digitalized times
How do we reason?
In data we trust
Let us focus on the biggest sums of life

It's now a matter of life and math

Find the true reason
What do we fear?
Find the answer why we're deaf while we can hear
How do we reason?
What do we miss?
Find the reason why we're blind while we can see

We're cosmic math
(Make use of a computation
Tap into the digits to write
A set of rules to form the universe)

Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up our quest
Our quest for life

Ask yourself
Why are we here?
Find new answers in the quantum gravity
Unravel the meaning
For in math we trust
Let us dream of how to crack the cosmic code

We're cosmic math
(Make use of a computation
Tap into the digits to write
A set of rules to form the universe)

Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up our quest
Our quest for life

(We don't fear death
Since we can't die)

Arouse our curiosity
Deep down the rabbit hole

Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up our quest

Follow your instinct
Or we'll become extinct
Everything seems logical
Our only salvation
Lies within computation
Don't give up your quest
Our quest for life

Vesmírný algoritmus

(Nemůžeme být svobodní, dokud nepochopíme
Že vše, co jsme
Je vesmírná matematika)

(Nebojte se smrti
Protože nemůžeme zemřít)

(Využijte výpočtů
Klikněte do čísel a pište
Sadu pravidel, která vytvoří vesmír)

Najdi mi důvod
Proč jsme tady?
Najdi odpovědi v digitalizované době
Z čeho usuzujeme?
Věříme v data
Zaměřme se na větší počty v životě

Je to otázka života a matematiky

Najdi mi skutečný důvod
Čeho se bojíme?
Najdi odpověď, proč jsme hluší, když umíme slyšet
Z čeho usuzujeme?
O co přicházíme?
Najdi odpověď, proč jsme slepí, když umíme vidět

Jsme vesmírná matematika
(Využijte výpočtů
Klikněte do čísel a pište
Sadu pravidel, která vytvoří vesmír)

Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej naše pátrání
Pátrání po životě

Zeptej se sám sebe
Proč jsme tady?
Najdi nové odpovědi v kvantové gravitaci
Objasni ten smysl
Jelikož v matematiku věříme
Nech nás snít o tom, jak prolomit vesmírný kód

Jsme vesmírná matematika
(Využijte výpočtů
Klikněte do čísel a pište
Sadu pravidel, která vytvoří vesmír)

Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej naše pátrání
Pátrání po životě

(Nebojte se smrti
Protože nemůžeme zemřít)

Podněcuj naši zvědavost
Hluboko dole v králičí noře

Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej naše pátrání

Následuj svůj instinkt
Nebo vyhyneme
Všechno se zdá logické
Naše jediná spása
Se nachází ve výpočtech
Nevzdávej naše pátrání
Pátrání po životě
RaptoRS | Copyright im-art
© 2009 - 2016 | All rights reserved. |