[ Texty + Překlady ? Requiem for the Indifferent ? Stay the Course ]

Stay the Course

Stay the course
Unregarded what the others think
(Follow through your goals)
Stay the course
Be impassive what all the others want
(Go your own way)

Stand focused, stay strong

Stay the course
And regardless what the critics say
(Seek your golden road)
Stay the course
Be hard and fast
Reach out, achieve your goals
(Chase your own dreams)

Stay faithful, prolong

Veils that cover the sacred treasures
That no one dares imbibe
Those proclaiming different views
Were long ago proscribed
I should warn you, it’s deadly to abide
Oh, instead I taught you to bow and toe
the line

Fear is what you breathe
Disagree
Guidance what you need
For all the chances you will never see
Trust in me

Notice the anomalies
Erase them from your memory

Fight dismay
Deny the disarray
Just keep them far away from you and fight
With all your might

Stay the course
Show no remorse
Terminate all that deters

Veils that cover the sacred treasures
That no one dares imbibe
Those proclaiming different views
Were long ago proscribed
I should warn you, it’s deadly to abide
Oh, instead I taught you to bow and toe
the line
I should warn you to never
compromise
Oh, instead I want you believing the disguise

Drž kurz

Drž kurz
A neohlížej se na to, co si myslí ostatní
(Následuj své cíle)
Drž kurz
A nezajímej se, co chtějí všichni ostatní
(Jdi svou vlastní cestou)

Soustřeď se, zůstaň silný

Drž kurz
A nedbej na to, co říkají kritici
(Hledej svou zlatou cestu)
Drž kurz
Buď nelítostný a rychlý
Natáhni ruku, dosáhni svých cílů
(Pusť se za svými sny)

Zůstaň věrný, prodlužuj

Roušky překrývající posvátné poklady
Které se nikdo neodváží pohltit
Ti, kteří prohlašovali odlišné názory
Byli již dávno zakázáni
Měla jsem tě varovat, podřídit se znamená smrt
Ach, místo toho jsem tě naučila se klanět a přizpůsobovat se pravidlům

Vdechuješ jenom strach
Měj svůj názor
Potřebuješ vedení
Jinak neuvidíš všechny možnosti
Věř mi

Povšimni se odlišností
A vymaž si je z paměti

Bojuj se zděšením
Zavrhni zmatek
Drž si je daleko od těla a bojuj
Vší silou

Drž kurz
Ničeho nelituj
Skonči se vším, co zastrašuje

Roušky překrývající posvátné poklady
Které se nikdo neodváží pohltit
Ti, kteří prohlašovali odlišné názory
Byli již dávno zakázáni
Měla jsem tě varovat, podřídit se znamená smrt
Ach, místo toho jsem tě naučila se klanět a přizpůsobovat se pravidlům
Měla jsem tě varovat, abys nikdy nehledal kompromis
Ach, místo toho chci, abys uvěřil přetvářce