[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Solitary Ground ]

Solitary Ground

Living at different places
Evading into various spaces
My compass has broken; I’m losing the way
An ongoing madness has led me astray

My past breathes down my neck
And it seems now that all I can do is
Go back to beginnings when all lay
ahead
A fading illusion now plagues me instead

In me there’s still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground

I follow elusive paths
Oh it seems they’ve been written in stone
And the door to a new life is closing so fast
Burning the bridges will not bring me back

In me there’s still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground

In me there’s still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground

I know that in me there’s still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground
Or am I just wasting time

Osamělé území

Žijíc na různých místech
Unikajíc do rozmanitých vesmírů
Rozbil se mi kompas, začínám se ztrácet
Trvalé šílenství mě svedlo z cesty

Má minulost mi šlape na paty
A zdá se, že jediné, co můžu udělat
Je vrátit se zpátky na začátek, kdy všechno bylo přede mnou
Ale místo toho mě teď souží ztrácející se iluze

Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?

Jdu po prchavých stezkách
Ach, zdá se, že byly vytesány do kamene
A dveře do nového života se tak rychle zavírají
Pálení mostů mě nepřivede zpátky

Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?

Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?

Vím, že ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?
Nebo jenom ztrácím čas?