[ Texty + Překlady ? The Phantom Agony ? Sensorium ]

Sensorium *)

Chance doesn’t exist
But the path of life is not
Totally so predestined and
Time and chronology
Show us how all should be
In the ways of existence
To find out why we are here
 
Being conscious is a torment
The more we learn is the less we get
 
No one surveys the whole
Focus on things so small
But life’s objective is to make it meaningful
Only searching for this
That which doesn’t exist
Although our ability
To relativize remains unclear
 
Being conscious is a torment
The more we learn is the less we get
Every answer contains a new quest
A quest to non existence, a journey with no end
 
I’m not afraid to die
I’m afraid to be alive without being aware of it
 
I’m so afraid to, I couldn’t stand to
Waste all my energy on things
That do not matter anymore
 
Our future has already been written by us alone
But we don’t grasp the meaning
Of our programmed course of life
We only fear what comes
And smell death every day
 
Our future has already been wasted by us alone
And we just let it happen and do not worry
at all
 
Our future has already been written by us alone
But we don’t grasp the meaning
Of our programmed course of life
We only fear what comes
And smell death every day
Search for the answers that lie beyond
 
Being conscious is a torment
The more we learn is the less we get
Every answer contains a new quest
A quest to non existence, a journey with no end
.

Sensorium *)

Náhoda neexistuje
Ale cesta života není
Tak absolutně předurčená
A čas a jeho běh
Nám ukazují, jak by všechno mělo být
Ve způsobech bytí
Musíme zjistit, proč jsme tady

Vědomí je jenom trápení
Čím více víme, tím méně se nám dostává

Nikdo nezkoumá celek
Soustředí se jenom na tak malé detaily
Ale cílem života je dát mu smysl
Jenom hledání toho
Toho, co neexistuje
I když naše schopnost
Relativizovat zůstává nejasná

Vědomí je jenom trápení
Čím více víme, tím méně se nám dostává
Každá odpověď v sobě skrývá novou otázku
Pátrání po neexistujícím, cesta bez konce

Nebojím se smrti
Bojím se být naživu a nebýt si toho vědom

Tolik se bojím, už nevydržím
Plýtvat všechnu svou energii na věci
Na kterých už stejně nezáleží

My sami už jsme si dávno napsali svou budoucnost
Ale nechápeme smysl
Našeho naprogramovaného běhu života
Jenom se bojíme toho, co se má stát
A cítíme pach smrti každý den

My sami jsme dávno promarnili svou budoucnost
Ale my prostě dovolíme, aby se to stalo a vůbec nás to netrápí
 
My sami už jsme si dávno napsali svou budoucnost
Ale nechápeme smysl
Našeho naprogramovaného běhu života
Jenom se bojíme toho, co se má stát
A cítíme pach smrti každý den
Hledáme odpovědi, které leží v dáli

Vědomí je jenom trápení
Čím více víme, tím méně se nám dostává
Každá odpověď v sobě skrývá novou otázku
Pátrání po neexistujícím, cesta bez konce
.

 
 
*) sensorium – z latiny, smyslové centrum v mozku (šedá kůra mozková)