[ Texty + Překlady ? The Phantom Agony ? Seif Al Din (The Embrace that Smothers – Part VI) ]

Seif Al Din (The Embrace that Smothers – Part VI) *)

The origin of a dogma
Placed in a new millennium
Vilified demons have been embraced
And given a warm welcome

The Seif al Din hasn’t got *)
The ghost of a chance to rust
Because it has always been kept in shape
In serving the one Almighty

„The rudiments have always been misinterpreted during history,
Despite the good intentions of many disciples
Whose faithful belief was strong and unswayed.
Most leaders interpret the old words to their advantage
In the attempt of gaining leadership and power
Over those unfortunate enough to fall under their maliciousness
And manipulative ways.
This misuse of trust will forever stain the pages of history,
Echoing the exploitation and the frailty of decent men
Carried away by nurtured rancour.“

Perpetual distrust fed by a belief
In the malevolence of the others

When the beautiful unreality holds out its hand
It’s better not to lose yourself in blind faith

La Illah Illallah, Mohammad rasul Allah

.

Seif Al Din (Objetí, které dusí,
část VI.) *)

Původ dogmatu
Umístěný v novém tisíciletí
Objali jsme hanobené démony
A vřele je přivítali

Seif al Din nemá *)
Ani nejmenší šanci zrezavět
Protože byl vždy držen ve formě
Ve službách Všemohoucího

„Základy vědění byly odjakživa špatně interpretovány,
Navzdory dobrým úmyslům mnoha učedníků,
Jejichž věrné přesvědčení bylo silné a neovlivněné.
Většina vůdců si stará slova překrucuje k obrazu svému
A zkouší tak získat vedení a moc
Nad těmi, kteří jsou takoví smolaři, že spadají pod jejich zlomyslnost
A manipulovačnost.
Toto zneužití důvěry navždy poskvrní stránky našich dějin,
Bude poukazovat na vykořisťování a slabost slušných lidí,
Které strhla živená zloba.“

Nekonečná nedůvěra přiživovaná vírou
Ve zlomyslnost ostatních

Když krásná iluze podává svoji ruku
Je lepší se neztratit ve slepé víře
 
Není jiného Boha než Allaha, Mohammed je Allahův prorok
.

 
 
*) Seif Al Din je arabské mužské jméno, doslova znamená ?meč víry?.
zdroj: http://www.behindthename.com/name/saif01al01din