[ Texty + Překlady ? Design Your Universe ? Resign to Surrender (A New Age Dawns – Part IV) ]

Resign to Surrender (A New Age Dawns – Part IV)

Can’t move an inch
But for the act to
Leave fingerprints
Freedom Farewell
Look in the lens
Answer the questions
Are you a threat?

Nec plus ultra

After all the grabbing, it’s time to bite the dust
Leave behind the breaches of my trust
Cleaning up the mess is up to us

Non plus ultra

Now that all hands are tied
We’re panic stricken
Wealth out of sight
Demolition, the damaged pride
The Price of Ambition

Nec plus ultra

The current system leads to profit seeking deeds
Leave behind the traces of our blood
Now the course for change is up to us

Non plus ultra

Now that all hands are tied
We’re panic stricken
Wealth out of sight
Demolition, the damaged pride
The Price of Ambition

Access is now denied
We’re panic stricken
Wealth out of sight
Intuition, forgotten guide
The price of suppression

Terre eos vi
Augearis
Perde eos vi
Nobis imperium

Can’t move an inch
But for the act to
Leave fingerprints
Freedom Farewell
Look in the lens
Answer the questions
Will you behave as required?

When we think the end is here
With nearly all faith gone
There is hope along the way
And there a new age dawns

„None are more hopelessly enslaved than those
who falsely believe that they are free.“

[Goethe]

Nobis victoria

Non plus ultra

Now that all hands are tied
We’re panic stricken
Wealth out of sight
Demolition, the damaged pride
The Price of Ambition

Access is now denied
We’re panic stricken
Wealth out of sight
Intuition, forgotten guide
The price of suppression

Can’t move an inch
But for the act to
Leave fingerprints
Freedom Farewell
Look in the lens
Answer the questions
Will you behave as required?

When we think the end is here
With nearly all faith gone
There is hope along the way
And there a new age dawns

When we think the end is here
And our faith will disappear

When we think (when we think)
The end is here (the end is here)
And our faith will disappear

Chasing our addictions we’re stunting our
growth
Once we get rid of this ballast we’ll be able to
Restore the balance and distribute our wealth

Smiř se s porážkou (Úsvit nového věku, část IV.)

Nemůžeš se pohnout ani o píď
Ale snažíš se o to
Zanecháváš otisky prstů
Sbohem, svobodo
Podívej se do objektivu
Odpověz na otázky
Jsi hrozbou?

A dál už nic

Po tom všem nahrabávání je čas padnout na hubu
Nech za sebou trhliny v mé důvěře
To my musíme uklidit tenhle nepořádek

Dál už nic

Když jsou teď všechny ruce svázány
Jsme zasaženi panikou
Bohatství je z dosahu
Porážka, ztráta hrdosti
Cena ctižádosti

A dál už nic

Dnes všichni dělají jen to, z čeho jim něco kápne
Nechávají za sebou stopy naší krve
To my musíme změnit tenhle směr

Dál už nic

Když jsou teď všechny ruce svázány
Jsme zasaženi panikou
Bohatství není v dohledu
Porážka, ztráta hrdosti
Cena ctižádosti

Přístup je nyní zakázán
Jsme zasaženi panikou
Bohatství je z dosahu
Intuice, zapomenutý rádce
Cena potlačování

Zastrašuj je silou
Buď vyzdvihnut
Zahub je silou
Dej nám moc

Nemůžeš se pohnout ani o píď
Ale snažíš se o to
Zanecháváš otisky prstů
Sbohem, svobodo
Podívej se do objektivu
Odpověz na otázky
Budeš se chovat tak, jak se to od tebe žádá?

Když si myslíme, že konec nadešel
A skoro všechna víra je pryč
Najednou je tu naděje
A nastává úsvit nového věku

„Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti,
co falešně věří, že jsou svobodní.“

[Goethe]

Dej nám vítězství

Dál už nic

Když jsou teď všechny ruce svázány
Jsme zasaženi panikou
Bohatství je z dosahu
Porážka, ztráta hrdosti
Cena ctižádosti

Přístup je nyní zakázán
Jsme zasaženi panikou
Bohatství je z dosahu
Intuice, zapomenutý rádce
Cena potlačování

Nemůžeš se pohnout ani o píď
Ale snažíš se o to
Zanecháváš otisky prstů
Sbohem, svobodo
Podívej se do objektivu
Odpověz na otázky
Budeš se chovat tak, jak se to od tebe žádá?

Když si myslíme, že konec nadešel
A skoro všechna víra je pryč
Najednou je tu naděje
A nastává úsvit nového věku

Když si myslíme, že konec nadešel
Naše víra se vypaří

Když si myslíme (když si myslíme)
Že konec nadešel (že konec nadešel)
Naše víra se vypaří

Honbou za závislostmi jenom zpomalujeme svůj růst
Jakmile se zbavíme této přítěže, budeme schopni
Znovuobnovit rovnováhu a rozšířit své bohatství