Facebook

Diskuse

Přidej vzkaz ? 

Gazzy 09. 11. 2017 08:29:14

Tak mně napadlo, nevím jak moc je to tu rozjeté a jaký by byl zájem o pořádání soutěží ze strany adminů, ale pokud by zájem byl, mám rozjednaných pár sponzorů z fc stránek Tarji, tam se to vůbec nehýbe a přijde mi škoda toho nevyužít. Pokud zájem bude, písněte na email (ibint@email.cz) nebo to můžem probrat na koncertě, budu tam asi už odpoledne.

Všem přeji ať si koncert užijí co nejvíce :)


Gazzy

Gazzy 09. 11. 2017 07:52:49

Tak mně napadlo, nevím jak moc je to tu rozjeté a jaký by byl zájem o pořádání soutěží ze strany adminů, ale pokud by zájem byl, mám rozjednaných pár sponzorů z fc stránek Tarji, tam se to vůbec nehýbe a přijde mi škoda toho nevyužít. Pokud zájem bude, písněte na email (ibint@email.cz) nebo to můžem probrat na koncertě, budu tam asi už odpoledne.

Všem přeji ať si koncert užijí co nejvíce :)


Gazzy

Gazzy 09. 11. 2017 07:46:22

Jedu po koncertě na hradiště, pokud chce někdo vzít

Katka 07. 11. 2017 23:57:17

Ahoj, nejedete někdo v pátek 10. 11. po koncertě autem do Brna (případně Šumperka)? Přidala bych se a přispěla na cestu :). Dík moc.

allah kebab 02. 09. 2017 15:19:38

Oficiální překlady jsou venku

ItalianManiac 23. 07. 2017 11:43:53

Ahoj, překlad určitě přidáme, až vyjdou oficiální texty k celému EP :)

alláh 22. 07. 2017 23:17:41

Ahoj, přidáte překlad i na písničku z nového připravoaného alba?

ov42 20. 04. 2017 18:51:15

Na podzim bude v Evropě nové headline turné The Ultimate Enigma, bohužel u nás zatím nic... Alespoň jeden samostatný koncert bych k tomuto zdařilému albu rád viděl.

cheecrac 08. 12. 2016 20:00:10

na youtube unikla bonusová písnička Fight Your Demons :)

Beatus 26. 11. 2016 19:40:34

Na aukru se prodavaji alba Epicy od 1 kč :-O

Anketa

Newsletter

Váš e-mail:

Requiem for the Indifferent

[ Texty + Překlady ? Requiem for the Indifferent ? Requiem for the Indifferent ]

Requiem for the Indifferent

When silence betrays

We've tried to find a reason
To go on and cross the line
(Tell me)
How can we justify the act
We've tried to look around and
Search for ways to shift the blame
(The escape)
From moral sense we drift away
When we can't have it all
We want it all

With money segregating
The centers are degrading
The devastation
We feared we'd befall
But soon we'll realize that
We can get reunited
This could apply to us all, after all
We'll never find our peace of mind
If we won't leave the past behind
Make up your mind

When silence betrays

We spilled the tears for wretches
And for human sacrifice
(Look at them)
We've pushed them through the tiny holes
Yet still we know we're all
Responsible

With money segregating
The centers are degrading
The devastation
We feared we'd befall
But soon we'll realize that
We can get reunited
This could apply to us all, after all
We'll never find our peace of mind
If we won't leave the past behind
Make up your mind

Counting down

The road to perdition
Driving fast and without vision

Parva notes circum te
Incorrupta nitidaque
Vide, gusta, senti, bibe
Formam ex eis captes


We're falling, we're ailing
Collapse is now drawing nearer
Derailing, the end is nigh

Unravelled, dishevelled
The answer's never been clearer
Unlevelled we're standing by

When we finally find the reason to exist
We will be able to appreciate the fundamental gifts

Drown, bury, erase
All that is dividing us
Down, parry, negate
All that's keeping us from growth
Free the energy enclosed within us

Try to keep on searching for the meaning of our lives
Find the only values that can help us
in our strife
Keep on searching and be ready when the tides are high

Try to find the philosopher deep within you
Trigger and motivate all that matters along your way
Seek and find the answers

With money segregating
The centers are degrading
The devastation
We feared we'd befall
But soon we'll realize that
We can get reunited
This could apply to us all, after all
We'll never find our peace of mind
If we won't leave the past behind
Wake up your troubled mind

Rekviem pro nevšímavce

Když ticho zrazuje

Snažili jsme se najít důvod
Proč pokračovat a překročit hranici
(Řekni mi)
Jak můžeme ospravedlnit ten čin
Snažili jsme se porozhlédnout
A najít způsob, jak hodit vinu na jiného
(Únik)
Odchylujeme se od morálního svědomí
A když nemůžeme mít všechno
Chceme všechno

Když se peníze oddělí
Centra se znehodnotí
To je ta zkáza
Které jsme se báli, že nás potká
Ale brzy si uvědomíme
Že se můžeme znovu sjednotit
Koneckonců, může se to týkat nás všech
Nikdy nenalezneme klid v duši
Pokud nehodíme minulost za hlavu
Uvědomte si to

Když ticho zrazuje

Prolévali jsme slzy za ubožáky
A za lidské oběti
(Podívej se na ně)
Protlačili jsme je skrze maličké otvůrky
Ale pořád víme, že jsme všichni
Zodpovědní

Když se peníze oddělí
Centra se znehodnotí
To je ta zkáza
Které jsme se báli, že nás potká
Ale brzy si uvědomíme
Že se můžeme znovu sjednotit
Koneckonců, může se to týkat nás všech
Nikdy nenalezneme klid v duši
Pokud nehodíme minulost za hlavu
Uvědomte si to

Odpočítávání

Cesta ke zkáze
Ubíhá rychle a poslepu

Všímej si drobností kolem sebe
Nezkažených a skvělých
Koukej, ochutnávej, vnímej, pij
Tvar si z nich ber


Padáme, skomíráme
Zhroucení se pořád blíží
Zmar a konec je nedaleko

Rozpadnutí, zmatení
Odpověď nikdy nebyla jasnější
Jsme nevyrovnaní a jen přihlížíme

Až konečně najdeme důvod k existenci
Budeme moci ocenit ty nejzákladnější dary

Utopte, pohřběte, vymažte
Vše, co nás rozděluje
Skolte, odražte, popřete
Vše, co nás zdržuje ve vývoji
Osvoboďte energii, která se v nás skrývá

Snažte se stále hledat smysl našich
životů
Najděte ty jediné hodnoty, které nám mohou pomoci v tomto sporu
Nepřestávejte hledat a buďte připraveni, až nadejde změna

Zkuste v sobě najít skrytého filozofa
Vyvolejte a podněcujte vše, na čem vám
záleží
Hledejte a najděte odpovědi

Když se peníze oddělí
Centra se znehodnotí
To je ta zkáza
Které jsme se báli, že nás potká
Ale brzy si uvědomíme
Že se můžeme znovu sjednotit
Koneckonců, může se to týkat nás všech
Nikdy nenalezneme klid v duši
Pokud nehodíme minulost za hlavu
Probuďte svou ustaranou mysl
RaptoRS | Copyright im-art
© 2009 - 2016 | All rights reserved. |