[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Quietus ]

Quietus

The culprit, you act before thinking
Caught in your ignorant sin
And lying to your own reflection
You thought you could hide

Deprived of my own innocence, denied

The infinity of recurring torment
Your comeuppance

See, hear the torture inside
Devouring what was left of my pride
You thought it’s not going to happen to you
Thought you could hide

Deprived of my own innocence, denied

The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea

Deprived of my own innocence, denied

The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea

Konec

Viníku, jednáš dříve, než myslíš
Zachycen ve svém zaostalém hříchu
A lžeš svému vlastnímu odrazu
Myslels, že se můžeš schovat

Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám

Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata

Vidíš, slyš to vnitřní mučení
Požírající zbytky mojí hrdosti
Myslels, že se ti tohle nemůže stát
Myslels, že se můžeš schovat

Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám

Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem

Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám

Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem