[ Texty + Překlady ? Ostatní ? Quietus (Grunt Version) ]

Quietus (Grunt Version)

The culprit, you act before thinking
Ignorance made your desperate sin
You thought it was not going to happen to you

Deprived of my own innocence, denied

The infinity of recurring torment
Your comeuppance

See, hear the torture inside
Devouring what was left of my pride
You thought it was not going to happen to you
 
Deprived of my own innocence, denied

The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea

Deprived of my own innocence, denied

The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea

Konec (Grunt Version)

Viníku, jednáš dříve, než myslíš
Zaostalost zavinila tvůj zoufalý hřích
Myslels, že se ti tohle nemohlo stát

Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám

Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata

Vidíš, slyš to vnitřní mučení
Požírající zbytky mojí hrdosti
Myslels, že se ti tohle nemohlo stát
 
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám

Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem

Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám

Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem