[ Texty + Překlady ? Requiem for the Indifferent ? Nostalgia ]

Nostalgia

Dying slowly, all alone
Hope is gone, the seeds were sown
Another day without a touch
Another dawn with only dusk

But sometimes it rewinds me
To the bliss of languid dreams
To my precious memories
To the mysteries of all I’d never
seen

Dying slowly day by day
And every colour fades to gray
I walk the walls of hell’s abyss
With every trail, I will persist

But sometimes it rewinds me
To the bliss of languid dreams
To my precious memories
To the mysteries of all I’d never
seen

Why can’t you hear me?
Release me
I’m forgotten and buried

And sometimes it rewinds me to
The innocence that pulls me through

But sometimes it rewinds me
To the bliss of languid dreams
To my precious memories
To the mysteries of all I’d never
seen

And sometimes it rewinds me
To the place where the fire’s burning
And sometimes I can daydream
That I’m free
But it’s just a reverie

Nostalgie

Pomalu umírám, úplně o samotě
Naděje je pryč, zrna byla zaseta
Další den bez doteku
Další svítání s pouhým soumrakem

Ale někdy mě to vezme zpět
K blaženosti malátných snů
K mým drahocenným vzpomínkám
Ke všem možným záhadám, které jsem nikdy dřív neviděla

Pomalu umírám, den co den
A každá barva bledne do šedi
Chodím po zdech pekelné propasti
S každým krokem vytrvám

Ale někdy mě to vezme zpět
K blaženosti malátných snů
K mým drahocenným vzpomínkám
Ke všem možným záhadám, které jsem nikdy dřív neviděla

Proč mě neslyšíš?
Propusť mě
Jsem zapomenutá a pohřbená

A někdy mě to vezmě zpět
K nevinnosti, která mě z toho dostane

Ale někdy mě to vezme zpět
K blaženosti malátných snů
K mým drahocenným vzpomínkám
Ke všem možným záhadám, které jsem nikdy dřív neviděla

A někdy mě to vezme zpět
Na místo, kde hoří oheň
A někdy mohu snít za bílého dne
Že jsem volná
Ale to je jenom snění