[ Texty + Překlady ? The Divine Conspiracy ? Never Enough ]

Never Enough

Can’t you hear me screaming, once again
Voices you can’t hear
Because you are consumed and incontent
With everlasting greed

Don’t you see me on my hands and knees
Begging and bleeding
You’re smiling as you bite the hand that feeds
But will you never see

Always wanting what your eyes can’t see
(Needing what your arms can’t reach)
Thinking you are in need
Always hearing what your ears can’t hear
(Feeling what your hands can’t touch)
Thinking you’re incomplete

(Enough)
It was never enough that I gave to you
All of the horror that you’ve put me through
(Never enough)
Now can’t I make up my mind this time
This is where I will draw the line

Sacrificed my life to be with you
Why did you leave me
There’s nothing more from me you can consume
Cause you are incomplete

Always wanting what your eyes can’t see
(Needing what your arms can’t reach)
Thinking you are in need
Always hearing what your ears can’t hear
(Feeling what your hands can’t touch)
Thinking you’re incomplete

(Enough)
It was never enough that I gave to you
All of the horror that you’ve put me through
(Never enough)
Now can’t I make up my mind this time
This is where I will draw the line

Everlasting need
Would you please
Answer me and
Make me complete

Everlasting greed
Would you please
Set me free
Fulfil all my needs and make me complete

(Enough)
It was never enough that I gave to you
All of the horror that you’ve put me through
(Never enough)
How can I make up my mind this time
This is where I will draw the line

Never again will I be with you
No promise eternal carrying us through
I finally made up my mind this time
This is the end, I’ve drawn the line
Never enough to devour your greed

Nikdy ne dost

Neslyšíš mě, jak zase křičím?
Hlasy, které neslyšíš
Protože jsi nespokojený a užíráš se
Věčnou chamtivostí

Nevidíš mě, jak jsem na kolenou?
Prosím a krvácím
Usmíváš se, když koušeš ruku, která tě krmí
Což to nikdy nepochopíš?

Vždycky chceš to, co tvé oči nevidí
(Potřebuješ to, na co nedosáhneš)
Myslíš si, že to potřebuješ
Vždycky slyšíš to, co tvé oči neslyší
(Cítíš to, čeho se tvé ruce nedotknou)
Myslíš si, že ti pořád něco chybí

(Dost)
Nikdy jsem ti nedala dost
Všechna ta hrůza, které jsi mě vystavil
(Nikdy ne dost)
Můžu se tentokrát rozhodnout sama?
Tady udělám tlustou čáru

Obětovala jsem svůj život, abych mohla být s tebou
Proč jsi mne opustil?
Už tě nenechám, abys mě užíral
Protože ti pořád něco chybí

Vždycky chceš to, co tvé oči nevidí
(Potřebuješ to, na co nedosáhneš)
Myslíš si, že to potřebuješ
Vždycky slyšíš to, co tvé oči neslyší
(Cítíš to, čeho se tvé ruce nedotknou)
Myslíš si, že ti pořád něco chybí

(Dost)
Nikdy jsem ti nedala dost
Všechna ta hrůza, které jsi mě vystavil
(Nikdy ne dost)
Můžu se tentokrát rozhodnout sama?
Tady udělám tlustou čáru

Nekonečná potřeba
Prosím
Odpovíš mi?
Ať už mi nic nechybí

Nekonečná potřeba
Prosím
Osvobodíš mě?
Uspokoj všechny mé potřeby, ať už mi nic nechybí

(Dost)
Nikdy jsem ti nedala dost
Všechna ta hrůza, které jsi mě vystavil
(Nikdy ne dost)
Můžu se tentokrát rozhodnout sama?
Tady udělám tlustou čáru

Už nikdy nebudu zase s tebou
Žádný věčný slib nás znovu neuskuteční
Tentokrát jsem se konečně rozhodla
Tohle je konec, udělala jsem tlustou čáru
Tvá chamtivost nemá nikdy dost