[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Mother of Light (A New Age Dawns – Part II) ]

Mother of Light (A New Age Dawns –
Part II)

It always put me on the edge
To think of all the spoilt lives
Today I’m one step further
Not sure if I’ve survived myself

Reality is sometimes stranger than fiction
Whatever happens in my dreams
And I know it can’t be worse than this
So I prefer to sleep

I am searching without vision
For the answers in the dirt
I am waiting just for nothing
For the day that I’ll be heard

You’re the sea in which I’m floating
And I lose myself in you
I am feeling these sensations
I communicate with you

I am looking without vision
For a different kind of way
I am thinking just for nothing
About that specific day

You’re the night so you’re the dark side
Of the day you’ll never see
You’re the past but everlasting
Can you share one day with me

You’re the hand that I rejected
But I can’t forgive myself
I am selfish and not worthy
To think of, even to die for

Reality is sometimes stranger than fiction
Whatever happens in my dreams
I know it can’t be worse than this
So I prefer to sleep

Tomorrow, don’t know where I’ll be
I need some place to go now
So do you know the way I feel
Or shall I give up my belief

You’re the lock I’ve never opened
‚Cause I threw away the key
I’m enclosed within my own thoughts
That will never set me free

You’re the hand that I rejected
But I can’t forgive myself
I am selfish and not worthy
To think of, even to die for

You’re the question to the answer
And without there’ll never be
Any thought in this direction
You’ve created this in me

You’re the hand that I rejected
But I can’t forgive myself
I am selfish and not worthy
To think of, even to die for

Serenity is taking over all I am, it gives me peace
And all I see are visions of my destiny
Why should I bleed and pay for others‘ greed

We consciously sign our own sentence of death
How can you go on, did you forget
What we have learnt from the past
We can’t go on killing ourselves
And with us all the rest
Why can’t you see, don’t you regret

Reality is sometimes stranger than fiction
Whatever happens in my dreams
And I know it can’t be worse than this
So I prefer to sleep

I am alone with all my thoughts
Alone without a hope and
I lost the thing I needed most
I feel I can’t survive this fall

Matka světla (Úsvit nového věku,
část II.)

Vždycky mě rozrušilo
Když jsem přemýšlela nad všemi zničenými životy
Dneska jsem o krok dál
Nejsem si jistá, jestli sama přežiju

Realita je někdy horší než představa
Ať už se děje cokoliv v mých snech
Vím, že tam to nemůže být horší
Tak radši spím

Hledám bez představy
Odpovědi ve špíně
Čekám na nic
Na den, kdy mě někdo uslyší

Jsi moře, ve kterém pluji
A já se v tobě ztrácím
Cítím tyto pocity
Komunikuji s tebou

Pátrám bez představy
Po nějakém jiném způsobu
Přemýšlím zbytečně
O tom konkrétním dni

Jsi noc, takže jsi temná stránka
Dne, který nikdy neuvidíš
Jsi minulost, která trvá věčně
Můžeš se mnou strávit jeden den?

Jsi pomoc, kterou jsem odmítla
Ale nemůžu si to odpustit
Jsem sobecká a nezasloužím si
Aby o mně někdo přemýšlel, natož pro mě zemřel

Realita je někdy horší než představa
Ať už se děje cokoliv v mých snech
Vím, že tam to nemůže být horší
Tak radši spím

Nevím, kde budu zítra
Potřebuju mít kam jít
Víš, jak se teď cítím?
Nebo tomu mám přestat věřit?

Jsi zámek, který jsem nikdy neodemkla
Protože jsem zahodila klíč
Jsem sevřená mými vlastními myšlenkami
Které mě nikdy nepropustí
 
Jsi pomoc, kterou jsem odmítla
Ale nemůžu si to odpustit
Jsem sobecká a nezasloužím si
Aby o mně někdo přemýšlel, natož pro mě zemřel

Jsi otázka k odpovědi
A bez toho nikdy nebude
Žádná myšlenka na tohle téma
Tohle jsi ve mně vytvořil ty

Jsi pomoc, kterou jsem odmítla
Ale nemůžu si to odpustit
Jsem sobecká a nezasloužím si
Aby o mně někdo přemýšlel, natož pro mě zemřel

Obklopuje mě vyrovnanost, uklidňuje mě
A já vidím jenom vize mého osudu
Proč bych měla krvácet a platit za cizí hamounství?

Vědomě si podepíšeme vlastní rozsudek smrti
Jak můžeš pokračovat, zapomněl jsi
Co jsme se naučili z minulosti?
Nemůžeme pokračovat ve vzájemném zabíjení
Nás i těch ostatních
Proč to nevidíš, nelituješ toho?

Realita je někdy horší než představa
Ať už se děje cokoliv v mých snech
Vím, že tam to nemůže být horší
Tak radši spím

Jsem sama se svými myšlenkami
Sama v beznaději
Ztratila jsem to, co jsem potřebovala nejvíc
Cítím, že nepřežiju tenhle pád