[ Texty + Překlady » The Divine Conspiracy » Menace of Vanity ]

Menace of Vanity

Compulsive expressions of your social weakness
Vented on your countless made up
enemies

I cannot know how you feel
When you don’t say anything

We don’t care what you say
We’ll never join the games you play
We won’t bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don’t care anymore
How you’ll perform your last encore

Your misplaced sense of superiority
The result of your unbearable form of vanity

I cannot know what you see
When you don’t show anything

We don’t care what you say
We’ll never join the games you play
We won’t bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don’t care anymore
How you’ll perform your last encore

I cannot know how you feel
When you don’t say anything
I cannot know what you see
When you don’t show anything

We don’t care what you say
We’ll never join the games you play
We won’t bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don’t care anymore
How you’ll perform your last encore

Hrozba domýšlivosti

Chorobná vyjádření tvé sociální slabosti
Která si vybíjíš na nespočetných nepřátelích, jež sis vytvořil

Nemůžu vědět, jak se cítíš
Když nic neříkáš

Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek

Tvůj nemístný smysl povýšenosti
Výsledek tvé nesnesitelné domýšlivosti

Nemůžu vědět, co vidíš
Když na sobě nedáš nic znát

Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek

Nemůžu vědět, jak se cítíš
Když nic neříkáš
Nemůžu vědět, co vidíš
Když na sobě nedáš nic znát

Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek

Compulsive expressions of your social weakness
Vented on your countless made up enemies

I cannot know how you feel
When you don’t say anything

We don’t care what you say
We’ll never join the games you play
We won’t bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don’t care anymore
How you’ll perform your last encore

Your misplaced sense of superiority
The result of your unbearable form of vanity

I cannot know what you see
When you don’t show anything

We don’t care what you say
We’ll never join the games you play
We won’t bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don’t care anymore
How you’ll perform your last encore

I cannot know how you feel
When you don’t say anything
I cannot know what you see
When you don’t show anything

We don’t care what you say
We’ll never join the games you play
We won’t bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don’t care anymore
How you’ll perform your last encore