[ Texty + Překlady ? Design Your Universe ? Martyr of the Free Word ]

Martyr of the Free Word

Speaking in degradation
A conversation can take a sudden turn
And reaching the point of violence
Because your silence left you without a hand to hold

Your past will lead you on to make?

Making a final judgement
Based on your bias will never bring you
forward
Terror should never guide you
For even the fearful can take a beating in the end

Suspicion gets you nowhere

Those who denounce a way of life
Will stand alone
Left to atone their social blunders
If you gun down the messenger
You guarantee that he will be made
Into a saint
The martyr of the free word

I will say
I will say what I think (what I think)
I will do
I will do what I say (what I say)
When liberty seems out of reach
We’ll fight for our freedom of speech

Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis
*)

Missing a simple context
A mental weakness can throw you out of balance
Listen, respect each other
Then you’ll discover it mustn’t always end in hate

It’s not too late for mercy

Those who denounce a way of life
Will stand alone
Left to atone their social blunders
If you gun down the messenger
You guarantee that he will be made
Into a saint
The martyr of the free word

I will say
I will say what I think (what I think)
I will do
I will do what I say (what I say)
When tolerance seems out of sight
We will fight
When liberty seems out of reach
We’ll fight for our freedom of speech
.

Mučedník svobodného slova

Mluvíme-li o ponížení
Konverzace může nabrat nečekané obrátky
A dosáhnout až násilí
Protože tě ticho nechalo bez
pomoci

Tvá minulost tě přiměje udělat?

Udělat konečný rozsudek
Založený na předsudkách; to tě nikdy nikam nedostane
Strach by tě nikdy neměl vést
Protože i ti bázliví mohou nakonec dostat výprask

Nedůvěra tě nikam nedostane

Ti, kteří odsuzují něčí způsob života
Zůstanou sami
Budou si muset odpykat své společenské omyly
Pokud zastřelíš mluvčího
Zaručuješ, že bude učiněn
Svatým
Mučedníkem svobodného slova

Budu říkat
Budu říkat, co si myslím (co si myslím)
Budu dělat
Budu dělat, co říkám (co říkám)
Když se zdá, že je svoboda z dosahu
Budeme bojovat za svobodu slova

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane
A světlo věčné ať jim svítí
*)

Postrádajíc prosté souvislosti
Duševní slabost tě může vyhodit z rovnováhy
Poslouchejte se, navzájem se respektujte
A pak zjistíte, že to nemusí vždy končit nenávistí

Nikdy není pozdě na smilování

Ti, kteří odsuzují něčí způsob života
Zůstanou sami
Budou si muset odpykat své společenské omyly
Pokud zastřelíš mluvčího
Zaručuješ, že bude učiněn
Svatým
Mučedníkem svobodného slova

Budu říkat
Budu říkat, co si myslím (co si myslím)
Budu dělat
Budu dělat, co říkám (co říkám)
Když se tolerance zdá být z dohledu
Budeme bojovat
Když se svoboda zdá být z dosahu
Budeme bojovat za svobodu slova
.

 
 
*) úryvek ze zádušní mše (rekviem, mše za zemřelé), která se v katolické liturgii slouží jako součást pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekviem