[ Texty + Překlady ? The Divine Conspiracy ? Living a Lie (The Embrace that Smothers – Part VIII) ]

Living a Lie (The Embrace that Smothers – Part VIII)

Don’t believe what you see
Believe in me
In my reality
I am a man of God

God, can’t you hear that I’m begging you

Don’t believe what you hear
Believe in me
And I will reappear
Salvation here at last

At last someone to answer all my
prayers

Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you’ll break out and
Re-awake
(Lies)

Don’t believe what you see
Believe in me
And my reality
Eternity indeed

Indeed it’s the end all and be all there’s

Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you’ll break out and
Re-awake
(Lies)

Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra
Salva nos ab igne inferiori
Perduc in caelum omnes animas
Praesertim eas, quae misericordiae tuae
Maxime indigent
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
Amen
*)

Living a lie

Human power
Will devour
Our senses
Bring us to forget
Human sources will not save
Him now
The power of faith
Heals us all

Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you’ll break out and
Re-awake
And we wait for the day
To discover there’s no way
I can’t wait at this rate
It’s too little and too late
To live this lie

Living a lie
.

Žít ve lži (Objetí, které dusí,
část VIII.)

Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mne
A v mou skutečnost
Jsem božský muž

Bože, copak neslyšíš, jak tě prosím?

Nevěř tomu, co slyšíš
Věř ve mne
A já se znovu objevím
Konečně spása

Konečně někdo, kdo odpoví na všechny mé modlitby

Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)

Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mne
A v mou skutečnost
Skutečná věčnost

Skutečně je to konec všeho a zůstává jen

Naděje, která je vysychající pouští
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy
Uchraň nás pekelného ohně
Přiveď do nebe všechny duše
Zvláště ty, které tvého milosrdenství
Nejvíce potřebují
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Amen
*)

Žít ve lži

Lidská moc
Pohltí
Naše smysly
Přivede nás k zapomnění
Lidské zdroje
Už ho nezachrání
Věř a víra tvá
Tě uzdraví
 
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
A my čekáme na den
Kdy zjistíme, že není cesty
Nemůžu čekat, pokud to tak půjde dál
Je už trošku moc pozdě
Na to, žít v této lži

Žít ve lži
.

 
 
*) text tzv. fatimského dodatku (fatimská modlitba, fatimská invokace), který se pronáší během růžencové modlitby. Fatimský dodatek odkazuje na zjevení Panny Marie ve Fátimě v Portugalsku roku 1917.
zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Růženec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjevení_Panny_Marie_ve_Fátimě
http://en.wikipedia.org/wiki/Fatima_Prayers