[ Texty + Překlady ? OstatníLinger ]

Linger

It feels so warm when you are near
You are all I want to feel
Tell me now, is this for real
It’s hard to breathe
We’re all lost in travelled time
Cannot find my peace of mind
When the sun will rise again, we’ll fly away

Take the stairs to the stars
Wander long, travel far
Someday

A summer breeze makes all of our winters freeze
Autumn leaves
There’s no chance for spring’s romance
We linger on but leave the past behind
us
Old lovers live it all anew
But chances are so few

Windows open up to life
Put your worries all aside
Sacred silence closes doors for opened eyes

Take the stairs to the stars
Wander long, travel far
Someday
Always

A summer breeze makes all of our winters freeze
Autumn leaves
There’s no chance for spring’s romance
We linger on but leave the past behind
us
Old lovers live it all anew
But chances are so few
And choices are so true

Prodlévání

Hřeje mne, když jsi poblíž
Jsi vše, co chci cítit
Teď mi pověz, je to opravdové
Je těžké dýchat
Jsme všichni ztracení v procestovaném čase
Nemohu najít svůj klid duše
Až znovu vyjde slunce, odletíme

Vyjdi po schodech ke hvězdám
Toulej se dlouho, cestuj daleko
Někdy

Letní vánek nechá všechny naše zimy zamrznout
Podzim odchází
Není šance na jarní románek
Pořád prodléváme, ale necháváme minulost za sebou
Staří milenci si to vše znovu prožívají
Ale naděje je tak malá

Okna se otevírají do života
Nech všechna svá trápení stranou
Posvátné ticho zavírá dveře pro otevřené oči

Vyjdi po schodech ke hvězdám
Toulej se dlouho, cestuj daleko
Někdy
Navždy

Letní vánek nechá všechny naše zimy zamrznout
Podzim odchází
Není šance na jarní románek
Pořád prodléváme, ale necháváme minulost za sebou
Staří milenci si to vše znovu prožívají
Ale naděje je tak malá
A volby jsou tak pravdivé