[ Texty + Překlady ? Requiem for the Indifferent ? Internal Warfare ]

Internal Warfare

Would anybody dare to know the answer?
Would anybody dare to face the truth?
We bide the time awaiting our answers
To our kind

We’re all in this apocalypse together
The horror we so feared can’t be
undone
We all remove allegiance to disaster
Tragic crime

Life we used to know
Ends where silence comes to us forever
Night will soon bestow
Justice on a day that never ends

The piercing eyes of bullets‘ shine run faster
Than peace and understanding can conceive
To use and to deceive to teach a lesson
Cross the line

Life we used to know
Ends where silence comes to us forever
Night will soon bestow
Justice on a day that never ends
(Never)

I’m a true believer
A soldier with a gun
I shall swipe the earth clean
Won’t take long

Te deplangemus
Haud resistentes
A te vexati
Manebimus

I must trust my instinct
And act on his behalf
My ship is full with water
But won’t go down

Life we used to know
Ends where silence comes to us forever
Night will soon bestow
Justice on a day that never ends

(Life we used to know)
Ends where silence comes to us forever
(Night will soon bestow)
Justice on a day that never ends
Never ends

Dedicated to the victims of Anders Breivik

Vnitřní konflikt

Troufal by si někdo znát odpověď?
Troufal by si někdo čelit pravdě?
Čekáme na svou příležitost, čekáme na odpovědi
Pro náš druh

V této apokalypse jsme všichni společně
Hrůza, které jsme se tak báli, už nemůže být odčiněna
Všichni přestáváme být oddaní katastrofě
A tragickému zločinu

Život, jak jsme ho znávali
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
Noc brzy nastolí
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí

Bodavé oči lesklých kulek se řítí rychleji
Než si mír a pochopení dokážou představit
Využít a oklamat, udělit lekci
Překročit hranici

Život, jak jsme ho znávali
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
Noc brzy nastolí
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí
(Nikdy)

Jsem skutečný věřící
Voják se zbraní
Musím vyčistit Zemi
Nepotrvá to dlouho

Tebe budeme oplakávat
Nijak nevzdorujíce
Tebou soužení
Vytrváme

Musím věřit svému instinktu
A jednat jeho jménem
Má loď je plná vody
Ale nepůjde ke dnu

Život, jak jsme ho znávali
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
Noc brzy nastolí
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí

(Život, jak jsme ho znávali)
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
(Noc brzy nastolí)
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí
Nikdy neskončí

Věnováno obětem Anderse Breivika