[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? Immortal Melancholy ]

Immortal Melancholy

Wander, there’s no return
Keep moving on as the paradise burns
Leaving your trace in the sand
Harbor my soul for the final descent

Feeling alive, we are free in the silence
We have lived our lives, no hope in your eyes to find

Join me, come join me
Dancing in melancholy
Join me, won’t you join me
Enter this chapter, infinitely

Choosing to give in to fate
Standing together as death allocates
Sorrow evaporates
Now our ties are an endless embrace

Join me, come join me
Dancing in melancholy
Join me, won’t you join me
Enter this chapter, infinitely

A union in life, breathing silence together
Walking the stairs that have led us this way
Thinking of how to return to the page
Now that our time’s run out

Věčná melancholie

Bloumej, není návratu
Pokračuj dál, zatímco ráj hoří
Zanechej svou stopu v písku
Ochraň mou duši před posledním úpadkem

Cítíme se naživu, jsme svobodní v tichu
Prožili jsme své životy, naděje v tvých očích není k vidění

Přidej se ke mně, pojď
Budeme tančit v melancholii
Přidej se ke mně, proč se ke mně nepřidáš
Vstup do této kapitoly, navždycky

Zvolili jsme si podlehnout osudu
Držíme spolu, zatímco se přiděluje smrt
Smutek se vypařuje
Nyní je naším poutem nekonečné objetí

Přidej se ke mně, pojď
Budeme tančit v melancholii
Přidej se ke mně, proč se ke mně nepřidáš
Vstup do této kapitoly, navždycky

Životní svazek, společně dýcháme ticho
Jdeme po schodech, které nás sem přivedly
Přemýšlíme, jak se vrátit na stránku
Nyní, když nám vypršel čas