[ Texty + Překlady ? The Phantom Agony ? Illusive Consensus ]

Illusive Consensus

So sweet caress, never long to last
You entered my soul and gave hope to my life

So sweet caress, never long to last
You left me behind all alone and aghast
Captured inside such an austere Elysium *)

Imperfect feelings, futile grief
Love a device against all solitude
As it all went on, the love became
A field in a dream that once had been real

So sweet caress, never long to last
Destroy this illusion we need a change of fate
Your frantic thoughts are only a condemned cry

Imperfect feelings, futile grief
Love a device against all solitude
As it all went on, the love became
A field in a dream that once had been real

Primo somniare videbamur
Deinde veritas se praecipitavit

I secretly longed for something
Which had never existed

First I thought it was a dream
But then it smashed into reality
Beautiful on the outside, decayed deeply within

I secretly longed for something
Which had never existed

Devoted to a body without a soul

Numquam non tibi diffidam
.

Zdánlivá shoda

Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Vnikl jsi do mé duše a dal mému životu naději

Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Opustil jsi mě a zanechal tak samotnou a zděšenou
Zachycenou v tak strohém Elysiu *)

Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti vší samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska se stala
Pozadím ve snu, který se kdysi jednou vyplnil

Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Znič tuhle iluzi, potřebujeme změnu osudu
Tvé šílené myšlenky jsou jenom pláč odsouzeného

Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti vší samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska se stala
Pozadím ve snu, který se kdysi jednou vyplnil

Nejdříve si myslíme, že sníme
Ale pak se rychle vrátíme do reality

 
Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo

Nejdřív jsem myslela, že to je sen
Ale pak se roztříštil v realitu
Navenek krásný, uvnitř hluboce prohnilý

Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo

Obětovala jsem se tělu bez duše

Už ti nikdy nebudu věřit
.

 
 
*) Elysium neboli Elysion bylo součástí podsvětí. Podle představ lidí antického světa se právě tam odebíraly duše počestných lidí. Elysium proto též přeneseně chápeme jako útočiště.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elysium