[ Texty + Překlady ? Ostatní ? Illusive Consensus (Demo) ]

Illusive Consensus (Demo)

So sweet caress, never hope to last
You showed me love and gave meaning to my life

So sweet caress, never hope to last
You left me behind alone and aghast
Captured in an austere Elysium *)

Imperfect feelings, futile grief
Love a device against solitude
As it all went on, the love
A field in a dream that once was real

So sweet caress, never hope to last
Destroy this illusion, we need a change of fate
Your frantic thoughts, a condemned cry

Imperfect feelings, futile grief
Love a device against solitude
As it all went on, the love
A field in a dream that once was real

[Latin texts unknown]

I secretly longed for something
Which had never existed

First I thought it was a dream
But then it smashed into reality
Beautiful on the outside, but dead deeply within

I secretly longed for something
Which had never existed

Devoted to a body without a soul

[Latin texts unknown]
.

Zdánlivá shoda (Demo)

Tak sladké pohlazení, nikdy nedoufej, aby trvalo
Ukázal jsi mi lásku a dal mému životu smysl

Tak sladké pohlazení, nikdy nedoufej, aby trvalo
Opustil jsi mě a zanechal samotnou a zděšenou
Zachycenou ve strohém Elysiu *)

Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska
Pozadí ve snu, který se jednou vyplnil

Tak sladké pohlazení, nikdy nedoufej, aby trvalo
Znič tuhle iluzi, potřebujeme změnu osudu
Tvé šílené myšlenky, pláč odsouzeného

Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska
Pozadí ve snu, který se jednou vyplnil

[neznámý latinský text]

Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo

Nejdřív jsem myslela, že to je sen
Ale pak se roztříštil v realitu
Navenek krásný, ale uvnitř dávno mrtvý

Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo

Obětovala jsem se tělu bez duše

[neznámý latinský text]
.

 
 
*) Elysium neboli Elysion bylo součástí podsvětí. Podle představ lidí antického světa se právě tam odebíraly duše počestných lidí. Elysium proto též přeneseně chápeme jako útočiště.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elysium