[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Hunab K’u (A New Age Dawns – Prologue) ]

Hunab K’u (A New Age Dawns –
Prologue) *)

Numquam remotiores ab origine
Media parte mundi
Funditus aberramus

Ultimum excidium sui

Hunab K’u (Úsvit nového věku –
prolog) *)

Nedaleko od počátku
Uprostřed vesmíru
Jsme naprosto ztraceni

To je konečná zkáza

 

*) Hunab K’u (v mayském nářečí „jeden bůh“) je nejvýznamnější člen mayského panteonu, bůh stvořitel, který stvořil lidi z kukuřice. Tento bůh v sobě spojoval dva protipóly – zemi a oblohu. Jeho symbolem byl pták quetzal a chřestýš.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hunab_Ku