[ Texty + Překlady ? The Divine Conspiracy ? Higher High ]

Higher High

Fireflies are flying higher
They draw their wings up in the sky
Something I cannot read now
For my vision is blurred

We are all ruled by our fears below
Higher high
We are stuck and can’t get out again
There’s more than we deny
And there’s more than meets the eye

Fortune, fairytales; we’ve all been told
Our pattern, never built, never begin
I can tell you there can’t always be
A happy end to every tale

We are all ruled by our fears below
Higher high
We are stuck and can’t get out again
There’s more than we deny
And there’s more than meets the eye

We are all breathing the same air
That we share
We all just have to live
We are all equal
No matter black or white

We are all ruled by our fears below
Higher high
We are stuck and can’t get out again
There’s more than we deny
And there’s more than meets the eye

Výš a výš

Světlušky létají výš a výš
Vysoko na nebi roztahují křídla
Něco, co už nedokážu přečíst
Protože mé vidění je rozmazané

Všechny nás řídí naše vnitřní strachy
Výš a výš
Uvízli jsme a už se nedokážeme dostat ven
Je toho víc, než co popíráme
A víc, než co vidíme

Osudy, pohádky ? všem nám je říkali
Naše schéma, nikdy nevystavěné, nikdy nezačalo
Můžu vám říct, že každý příběh
Nemůže mít vždy šťastný konec

Všechny nás řídí naše vnitřní strachy
Výš a výš
Uvízli jsme a už se nedokážeme dostat ven
Je toho víc, než co popíráme
A víc, než co vidíme

Všichni dýcháme stejný vzduch
Který sdílíme
Všichni prostě musíme žít
Všichni jsme stejní
Nezáleží, jestli černí nebo bílí

Všechny nás řídí naše vnitřní strachy
Výš a výš
Uvízli jsme a už se nedokážeme dostat ven
Je toho víc, než co popíráme
A víc, než co vidíme