[ Texty + Překlady ? Requiem for the Indifferent ? Guilty Demeanor ]

Guilty Demeanor

Whenever stories are prescribed
That we could never obelise
Then how could anyone supply a doubt?

I take you at your word

But the tale could have a flaw
And if you find yourself in awe
Then you’ll only hunger for the truth

Veritas numquam vincitur ipsa
Ne quae dicuntur imprudenter credas

When I’m crucified, taunted and denied
I’ll stand strong, with my back against the wall

At times it seems so very hard
All that we learned we must discard
That everyone you’d ever trust
Has lied

Veritas numquam vincitur ipsa
Ne quae dicuntur imprudenter credas

When I’m crucified, taunted and denied
I’ll stand strong, with my back against the wall
When I’m crucified, haunted and defied
I belong to the few that died for all

You cannot question or defy
Or you’ll find out the hard way why
You’d better run before you walk
alone

When I’m crucified, taunted and denied
I’ll stand strong, with my back against the wall
When I’m crucified, haunted and defied
I belong to the few that died for all

Veritas numquam vincitur ipsa
Ne quae dicuntur imprudenter credas
Sed tua teneas

Provinilé chování

Když jsou nám předloženy historky
Které bychom nikdy neoznačili za nepravé
Jak by o nich mohl někdo pochybovat?

Beru tě za slovo

Ale tento příběh může mít vadu
A pokud zjistíte, že jste naplněni úžasem
Pak budete jenom dychtit po pravdě

Samotná pravda nikdy neprohrává
Nevěř nemoudře tomu, co se říká

Když mě trestají, zavrhují a vysmívají se mi
Zůstanu silná, zády ke zdi

Někdy se to zdá tak moc těžké
Vše, co jsme se naučili, musíme odložit
Protože všichni, komu jste kdy věřili
Lhali

Samotná pravda nikdy neprohrává
Nevěř nemoudře tomu, co se říká

Když mě trestají, zavrhují a vysmívají se mi
Zůstanu silná, zády ke zdi
Když mě trestají, pronásledují a vzdorují mi
Patřím k těm málo lidem, kteří pro všechno zemřeli

Nesmíte pochybovat ani vzdorovat
Nebo zjistíte až po zlém
Proč byste měli radši utíkat, dřív než půjdete o samotě

Když mě trestají, zavrhují a vysmívají se mi
Zůstanu silná, zády ke zdi
Když mě trestají, pronásledují a vzdorují mi
Patřím k těm málo lidem, kteří pro všechno zemřeli

Samotná pravda nikdy neprohrává
Nevěř nemoudře tomu, co se říká
Ale drž se svého