[ Texty + Překlady ? Ostatní ? Forevermore (feat. Ruurd Woltring) ]

Forevermore (feat. Ruurd Woltring)

I see an angel in the sky
She’s reaching out to me
The light around her is divine
I see the ocean in her eyes
Our thoughts will intertwine
In the fullness of our time
Then she takes me by the hand
And whispers in my ear

Walk up the stairway to heaven
We’ll wander far beyond the stars
You only have to confide in me
And I’ll be yours forevermore

Not knowing if I’m wide awake
Or if I’m vast asleep
To realize what’s going on
Her presence is taking over me
Caught in a reverie
We know our worlds lie far apart
Then she takes me by the hand
And all becomes so clear

We’ll walk up the stairway to heaven
We’ll wander far beyond the stars
You only have to confide in me
And I’ll be yours forevermore
We’ll walk in the heaven so high above
Where we will be in celestial spheres
If you’d only depend on me
I shall be yours forevermore

I shall fight with all my strength
To hunt you down (to hunt you down)
I shall cheat without remorse
If that’s the only way
He whispers in my ear

We’ll walk up the stairway to heaven
We’ll wander far beyond the stars
You only have to confide in me
And I’ll be yours forevermore
We’ll walk in the heaven so high above
Where we will be in celestial spheres
If you’d only depend on me
I’ll be yours forevermore
You and me forevermore

Navěky (duet s Ruurdem Woltringem)

Na nebi vidím anděla
Natahuje se ke mně
Světlo kolem ní je božské
V jejích očích vidím oceán
Naše myšlenky se propletou
Až se náš čas naplní
Pak mě vezme za ruku
A zašeptá mi do ucha

Vystoupej po schodišti do nebes
Budeme se toulat daleko za hvězdami
Musíš mi jenom důvěřovat
A já budu tvá navěky

Nevím, jestli jsem zcela vzhůru
Nebo jestli tvrdě spím
Abych si uvědomil, co se děje
Její přítomnost mě ovládá
Jsem chycen ve snění
Vím, že naše světy od sebe leží tak daleko
Pak mě vezme za ruku
A vše je najednou tak jasné

Vystoupáme po schodišti do nebes
Budeme se toulat daleko za hvězdami
Musíš mi jenom důvěřovat
A já budu tvá/tvý navěky
Budeme se procházet vysoko na nebi
Kde budeme v nebeských sférách
Jen když se na mne spolehneš
Já budu tvá/tvý navěky

Budu bojovat celou svou silou
Abych tě dopadnul (dopadnul)
Budu nelítostně podvádět
Pokud je to jediný způsob
Šeptá mi do ucha

Vystoupáme po schodišti do nebes
Budeme se toulat daleko za hvězdami
Musíš mi jenom důvěřovat
A já budu tvá/tvý navěky
Budeme se procházet vysoko na nebi
Kde budeme v nebeských sférách
Jen když se na mne spolehneš
Já budu tvá/tvý navěky
Ty a já navěky