[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Force of the Shore ]

Force of the Shore

Appearance is deceptive
So perfect in disguise
There’s more than what you see

A semblance is protective
A blinder for the eyes
A place to hide and flee

Flee and you’ll never see
What you’re going to be
If you throw away the key

The truth from the past you can’t make it last

Appearance is deceptive
So perfect in disguise
There’s more than what you see

A semblance is protective
A blinder for the eyes
A place to hide and flee

Flee and walk away
From what you are this day
If you are afraid to stay

The truth from the past you can’t make it last

Beyond the shore the sea is filled up
With sentiment and strength
Here lie the thoughts imprisoned
A field of forces and laments

How can we hide here
We need to change our ways
How can we tell lies here
We turn our eyes away

From the truth
From the past
You cannot
Make it last

Appearance is deceptive
So perfect in disguise
There’s more than what you see

A semblance is protective
A blinder for the eyes
A place to hide and flee

If you do not cease to run away from truth
You will never see the shadow
Of your dying youth

A façade is what we all possess
But on the inside it stays a mess

Superficial changes won’t recall the past
Don’t deny the clock is ticking
And it’s racing fast

Fading tokens of our latter days
Make us think we need to change our ways

Deep, the feelings hide
They’re wasted from within
And my shell will never break

The truth from the past you can’t make it last

Beyond the shore the sea is filled up
With sentiment and strength
Here lie the thoughts imprisoned
A field of forces and laments

Beyond the shore the sea is filled up
With sentiment and strength
Here lie the thoughts imprisoned
A field of forces and laments

Appearance is deceptive
So perfect in disguise
A place to flee and hide and run away
Lift the shadow

Síla pobřeží

Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Je toho víc, než co můžeš vidět

Zdání je ochrana
Klapky na oči
Místo, kam můžem utéci a skrýt se

Uteč a nikdy neuvidíš
Čím se máš stát
Pokud zahodíš klíč

Nemůžeš přinutit pravdu z minulosti, aby trvala

Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Je toho víc, než co můžeš vidět

Zdání je ochrana
Klapky na oči
Místo, kam můžem utéci a skrýt se

Uteč a odejdi
Od toho, čím teď jsi
Pokud se bojíš zůstat

Nemůžeš přinutit pravdu z minulosti, aby trvala

Za pobřežím je moře plné
Citu a síly
Zde leží uvězněné myšlenky
Pole sil a nářků

Jak se tu můžeme schovávat
Musíme změnit náš směr
Jak tu můžeme lhát
Odvracíme oči

Od pravdy
Od minulosti
Nemůžeš to
Přinutit trvat
 
Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Je toho víc, než co můžeš vidět

Zdání je ochrana
Klapky na oči
Místo, kam můžem utéci a skrýt se

Pokud nepřestaneš utíkat pryč od pravdy
Nikdy neuvidíš stín
Tvého umírajícího mládí

Všichni nosíme masku
Ale uvnitř sebe máme nepořádek

Umělé změny nám nepřipomenou minulost
Nepopřeš, že hodiny tikají
A čas rychle ubíhá

Slábnoucí upomínky našich pozdějších dnů
Nám připomínají, že musíme změnit svůj směr

Uvnitř, pocity se skrývají
Plýtváme s nimi zevnitř
A moje ulita se nikdy nerozbije

Nemůžeš přinutit pravdu z minulosti, aby trvala

Za pobřežím je moře plné
Citu a síly
Zde leží uvězněné myšlenky
Pole sil a nářků

Za pobřežím je moře plné
Citu a síly
Zde leží uvězněné myšlenky
Pole sil a nářků

Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Místo, kam můžem utéci a skrýt se a utéct pryč
Pozvedni stín