[ Texty + Překlady ? The Divine Conspiracy ? Fools of Damnation (The Embrace that Smothers – Part VII)]

Fools of Damnation (The Embrace that Smothers – Part VII)

Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last

You do believe, so I can say
That you are owned by me

Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last

You do believe, so let us pray
For all those fools that be

Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don’t you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free

Kneel for me unknowing fool
Bow to the supremacy
Kneel for me unworthy pig
Die for the divinity

Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last

You do believe, so you display
All that we want to see

Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don’t you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free

Go for it
Just do it
Walk my way just to serve me

Go for it
Just do it
Kneel for me and obey me

A humble genuflection for the onrushing ascendancy
Not able to turn back anymore

Bow to me
Bow to the supremacy
Kneel for me
Die for the divinity

Bow to me
Go for it
Just do it
Bow to the supremacy
Kneel for me
Go for it
Just do it
Die for the divinity

Believing is the cure
Religion is an opium
You’d better feed them all
Before they start eating you

Et fictum fit factum

Ne timeas obscurum
Id autem cognoscas

Ne timeas obscurum
Primum id cognosce
Deinde iudica
Post iudicandum demum age

Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don’t you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free

Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don’t you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free

Go for it
Just do it
Go for it
Just do it
Go for it
Just do it
Go for it
Just do it

Blázni zatracení (Objetí, které dusí,
část IX.)

Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to

Vážně věříš, takže můžu říct
Že tě vlastním

Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to

Vážně věříš, tak nás nech se modlit
Za všechny ty blázny, kteří existují

Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím

Poklekni přede mnou, nevědoucí blázne
Pokloň se autoritám
Poklekni přede mnou, nedůstojné prase
Zemři za boha

Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to

Vážně věříš, takže dáváš najevo
To, co chceme vidět

Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím

Jdi na to
Prostě to udělej
Pojď mou cestou, jen abys mi sloužil

Jdi na to
Prostě to udělej
Poklekni přede mnou a poslouchej mě

Prosté pokleknutí před řítící se
převahou
Už se nelze vrátit zpět

Pokloň se mi
Pokloň se autoritám
Poklekni přede mnou
Zemři za boha

Pokloň se mi
Jdi na to
Prostě to udělej
Pokloň se autoritám
Poklekni přede mnou
Jdi na to
Prostě to udělej
Zemři za boha

Víra je lék
Náboženství je opium
Radši jim všem dej najíst
Než tě začnou požírat

A lež se může stát skutkem

Neboj se temnoty
I když jí poznáváš

Neboj se temnoty
Nejdříve ji poznej
Pak jí posuzuj
A po posouzení musíš konečně jednat

Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím

Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím

Jdi na to
Prostě to udělej
Jdi na to
Prostě to udělej
Jdi na to
Prostě to udělej
Jdi na to
Prostě to udělej