[ Texty + Překlady ? The Phantom Agony ? Feint ]

Feint

The very brightest candle of all has been extinguished
Smothered by those who could not bear to face reality

Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver

The leftover tallow just doesn’t contain
All the right answers
Under a sea of dust lies a vast wealth of
wisdom

(As untouched snow turns red
Innocence dies)

Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver

This black page in history is not colourfast
Will stain the next
All what remains is just a feint of what was meant to be
This black page in history is not colourfast
Will stain the next
And nothing seems in life in dreams
Like what was meant to be

Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver
I shiver

Náznak

Ta nejjasnější svíčka ze všech byla
uhašena
Udusili ji ti, kteří nesnesli čelit
realitě

Každý úder tvého srdce roztrhal lži na kousíčky
Rozechvěl základy
Každá vlnka v jezeře způsobila, že se porcelán rozbil
A já se třesu

Zbylý vosk prostě neobsahuje
Všechny správné odpovědi
Pod mořem prachu leží nesmírné bohatství moudrosti

(Jak nedotčený sníh rudne
Nevinnost umírá)

Každý úder tvého srdce roztrhal lži na kousíčky
Rozechvěl základy
Každá vlnka v jezeře způsobila, že se porcelán rozbil
A já se třesu

Tato černá stránka v dějinách není stálobarevná
Poskvrní další
Všechno, co zůstalo, je jen náznak toho, co mělo být
Tato černá stránka v dějinách není stálobarevná
Poskvrní další
A nic v životě, ani ve snech, nevypadá
Jako to, co mělo být

Každý úder tvého srdce roztrhal lži na kousíčky
Rozechvěl základy
Každá vlnka v jezeře způsobila, že se porcelán rozbil
A já se třesu
Já se třesu