[ Texty + Překlady ? The Phantom Agony ? Façade of Reality (The Embrace that Smothers – Part V) ]

Façade of Reality (The Embrace that Smothers – Part V)

Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit

Macula aeternitatis
Numquam detergenda
Quisnam surget et deteget
Imaginem veritatis

People created religious inventions
To give their lives a glimmer of hope
And to ease their fear of dying
And people created religious intentions
Only to feel superior and to have a license to kill

Our desire to die is stronger
Than all your desire for life
There is no getting away from it now
Only true faith survives

People created religious inventions
To give their lives a glimmer of hope
And to ease their fear of dying
And people created religious ascensions
To subject the others and to enslave
Just to further enrich themselves

Our desire to die is stronger
Than all your desire for life
There is no getting away from it now
Only true faith survives

Our desire to die is stronger
Than all your desire for life
There is no getting away from it now
Only true faith survives

„This mass terrorism is the new evil in our world today.“
 
It doesn’t matter where we die
It doesn’t matter that you cry
We will take you with us

It doesn’t matter where we die
It doesn’t matter that you cry

„To those people who lost their lives on the 11th of September,
and those that mourn them.
Now is the time for the strength to build that community.
Let that be their memorial.“

[Tony Blair]

A disgrace on the beyond

O servator, sempiterne
Te grati coluimus,
Odor atrox quo nos superfundis
intolerabilis est

Deceive yourself by yielding
To soft words that cause no pain
Enrich yourself with different views
Learned without disdain

A disgrace on the beyond
That can never be undone
Who shall rise and unveil
The façade of reality

Deceive yourself by yielding
To soft words that cause no pain
Enrich yourself with different views
Learned without disdain

Is there still room for new dents in old wrecks
A disgrace on the beyond that can never be
undone
Deceive yourself by yielding to soft words
Enrich yourself by making up your own mind

Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit
Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit

Maska reality (Objetí, které dusí,
část V.)

Ještě nebudeš pít mou krev

Známka věčnosti
By nikdy neměla být vymazána
Protože kdo povstane a odkryje
Masku reality

Lidé si vytvořili náboženské smyšlenky
Aby dali svým životům nádech naděje
A zmírnili strach ze smrti
A lidé si vytvořili náboženské úmysly
Jen aby se cítili nadřazeně a měli povolení zabíjet

Naše touha zemřít je silnější
Než všechna tvá touha žít
Už před tím není možné utéct
Jen pravá víra zůstává

Lidé si vytvořili náboženské smyšlenky
Aby dali svým životům nádech naděje
A zmírnili strach ze smrti
A lidé si vytvořili náboženská nanebevzetí
Aby si podmanili a zotročili ostatní
A sebe jenom víc obohatili

Naše touha zemřít je silnější
Než všechna tvá touha žít
Už před tím není možné utéct
Jen pravá víra zůstává

Naše touha zemřít je silnější
Než všechna tvá touha žít
Už před tím není možné utéct
Jen pravá víra zůstává

„Tento masový terorismus je nejnovějším zlem v našem současném světě.“

Nezáleží, kde zemřeme
Nezáleží, že pláčete
Vezmeme vás s sebou

Nezáleží, kde zemřeme
Nezáleží, že pláčete

„Těm lidem, kteří zemřeli
11. září,
a těm, kteří pro ně truchlí.
Teď je ten správný čas získat sílu a vybudovat společenství.
Nechť je jejich památkou.“

 [Tony Blair]

Katastrofa na onom světě

Ó, věčný spasiteli
Jsme ti vděční a ctíme tě
Ten strašný mrak, který na nás leží, je nesnesitelný

Sám se oklamej a podlehni
Jemným slovům, která neraní
Obohať se různými pohledy
Osvojených bez pohrdání

Katastrofa na onom světě
Která nemůže být nikdy odčiněna
Kdo povstane a odhalí
Masku reality

Sám se oklamej a podlehni
Jemným slovům, která neraní
Obohať se různými pohledy
Osvojených bez pohrdání

Je ještě místo pro nové škrábance na starém vraku
Katastrofa na onom světě, která nemůže být nikdy odčiněna
Sám se oklamej a podlehni jemným slovům
Obohať se svým vlastním rozhodnutím

Ještě nebudeš pít mou krev
Ještě nebudeš pít mou krev