[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? Edge of the Blade ]

Edge of the Blade

(Edge of the blade)

(Time to break through the anger
Hunt down the remnants of the everlasting myth)

Incinerating hands that touched your graceful face
In their mysterious ways
The scorching scars have left an everlasting visual trace
Now they’re blinding and rewinding

(Edge of the blade)

(Time to break through the anger
Hunt down the remnants of the everlasting myth)

Cherish your hunger for resentment and dismay
And then come out to play
Cascading colors meticulously all washed away
Time for choosing not for losing

Defying the fire reviving within

Time to break through
Your walls are soaring high
They are disarranging
The surface on which we build our own lie

(Edge of the blade)

(Time to break through the anger
Hunt down the remnants of the everlasting myth)

Your wish for virtual perfection seems
inane
But try and you will evolve
Your paragon possessed your inner self to no avail
No more waiting, no debating

Defying the fire reviving within

Time to break through
Your walls are soaring high
They are disarranging
The surface on which we build our own lie

Don’t throw your life away
Remain the same

Watch your back, now feel the heat
You’ve fooled the world one more time
And now that you’ve seen with open eyes
All of us are incomplete

It’s time to break through
Your walls are soaring high
You can even try to
Break through the perfect state of mind
And now you break through
You’ll reach beyond the sky
You should never ever build on the surface made of lies

(Edge of the blade)

(Time to break through the anger
Hunt down the remnants of the everlasting myth)

Na ostří nože

(Na ostří nože)

(Je čas prolomit hněv
Dopadnout pozůstatky věčného mýtu)

Spalované ruce, které se dotkly tvé půvabné tváře
Svými záhadnými způsoby
Sžíravé šrámy zanechaly věčně viditelnou
stopu
Nyní oslepují a pořád se opakují

(Na ostří nože)

(Je čas prolomit hněv
Dopadnout pozůstatky věčného mýtu)

Važ si své touhy po rozhořčení a zděšení
A pak si pojď ven hrát
Záplava barev, která byla přepečlivě smyta
Je čas si vybrat, ne prohrávat

Vzepři se ohni, který ožívá v tvém nitru

Čas prolomit své zdi
Které se vysoko ční
A narušují
Povrch, na němž jsme vystavěli své vlastní lži

(Na ostří nože)

(Je čas prolomit hněv
Dopadnout pozůstatky věčného mýtu)

Tvá touha po naprosté dokonalosti působí přihlouple
Snaž se a budeš se rozvíjet
Tvé ideály zbytečně posedly tvé nitro
Už nečekej, nediskutuj

Vzepři se ohni, který ožívá v tvém nitru

Čas prolomit své zdi
Které se vysoko ční
A narušují
Povrch, na němž jsme vystavěli své vlastní lži

Nepromarni svůj život
Zůstaň stejný

Dávej na sebe pozor, cítíš ten žár?
Opět jsi oklamal celý svět
A teď jsi s očima dokořán uviděl
Všichni jsme neúplní

Je čas prolomit své zdi
Které se vysoko ční
Můžeš dokonce zkusit
Prolomit dokonalý stav mysli
A když prorazíš
Dosáhneš až za nebesa
Nikdy bys neměl stavět na povrchu
ze lží

(Na ostří nože)

(Je čas prolomit hněv
Dopadnout pozůstatky věčného mýtu)