[ Texty + Překlady ? Requiem for the Indifferent ? Delirium ]

Delirium

Black was the night when I did surrender
I did give in to my weakening sight
Now that I’m empty my dreams once were
many
Soul’s bitter cry to unleash the divine

When you think there’s no way out
And all you see collides
Hope will in the end chase all your fears away

Fighting the source was not recommended
Trails of a wish were the hope to survive
Skins full ablazing release crystal gazing
All of it led to a deeper demise

When you think there’s no way out
And no one comprehends
Hope will show your smile again

What I left behind
Another night
Of weary dreams (unravelling)
What’s been left behind
Another time
Where days of late are far away
Far away

Losing my reasons
No lies to believe in
Left the obscure to
The means of escape

Core has been shaken
There’s no more pain to break me
Time has commenced and I long to awake

When you think there’s no way out
Leave everything behind
You can live your life anew

What I left behind
Another night
Of weary dreams (unravelling)
What’s been left behind
Another time
Where days of late are far away
Far away

Dark days behind me
Won’t ever break me now

All that I left behind
Another night
Of weary dreams (unravelling)
What’s been left behind
Another time
Where days of late are far away
Far away

Just another night
In another time

Blouznění

Noc byla temná, když jsem se vzdala
Podlehla jsem svému slábnoucímu zraku
Teď jsem však prázdná, mých snů bylo kdysi mnoho
Zahořklý pláč duše, který má odpoutat božskost

Když si myslíš, že jsi v bezvýchodné situaci
A vše, na co se podíváš, se hroutí
Naděje však nakonec zažene všechen tvůj strach

Bojovat s příčinou se nedoporučovalo
Stopy přání byly nadějí na přežití
Planoucí tváře křišťálově hledí
Všechno to vedlo k ještě hlubšímu konci

Když si myslíš, že jsi v bezvýchodné situaci
A nikdo nerozumí
Naděje ti znovu přičaruje úsměv

Co jsem opustila
Další noc
Únavných snů (objasňujících)
Co bylo opuštěno
Tehdy
Když jsou nedávné dny již v dáli
V dáli

Ztrácím rozum
Žádné lži, kterým by se dalo věřit
Neopustily temnotu
Jako prostředek k úniku

Jádro se otřáslo
Už mě žádná bolest nezlomí
Čas začal ubíhat a já se toužím probudit

Když si myslíš, že jsi v bezvýchodné situaci
Všechno nech za sebou
Můžeš žít svůj život odznovu

Co jsem opustila
Další noc
Únavných snů (objasňujících)
Co bylo opuštěno
Tehdy
Když jsou nedávné dny již v dáli
V dáli

Temné dny jsou za mnou
Teď už mě znovu nezlomí

Vše, co jsem opustila
Další noc
Únavných snů (objasňujících)
Co bylo opuštěno
Tehdy
Když jsou nedávné dny již v dáli
V dáli

Jenom další noc
Někdy jindy