[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Dance of Fate ]

Dance of Fate

When darkness will reign and blind us all

When darkness will reign and blind us all
Allegiance will bind us if we do not fall

We cannot tell when morning comes
Is there a choice to live another day
It’s hard to find a new direction in your fragile life

The precious time of your existence is now to come
Don’t throw your life away by cheating time
Sugared placebos only fool your mind

Now I want the water to wash away all my sins
The wind to blow away my thoughts without meaning
The fire to burn away my thickened skin

When darkness will reign and blind us all
Allegiance will bind us if we do not fall

Novas portas pandimus

What is this pace, the type of dance
I cannot tell which steps I have to take
I’d like to leave, just run away
My feet are tangled up

So hard to face the pace of the clock
What do you think; will it ever stop
So will I fall and not get up
I take it all in stride

Now I want the water to wash away all my sins
The wind to blow away my thoughts without meaning
The fire to burn away my thickened skin

Everything has a reason for its happening
Can’t you tell it’s your own spell and
Everyone has to dance his dance like anyone
Can’t break free of destiny

We should open new doors and
Close the ones that we’ve left behind

Now I want the water to wash away all my sins
The wind to blow away my thoughts without meaning
The fire to burn away my thickened skin

When darkness will reign and blind us all
Allegiance will bind us if we do not fall

Novas portas pandimus
Et post nos occludimus

Tanec osudu

Až nás temnota ovládne a oslepí

Až nás temnota ovládne a oslepí
Oddanost nás sváže, pokud nespadneme

Nemůžeme si říct, když přijde ráno
Jestli máme na výběr, žít další den?
Je těžké najít nový směr ve tvém nestálém životě

Drahocenný čas tvojí existence brzy nadejde
Nezahoď svůj život, až budeš zkoušet podvést čas
Sladká placeba tě jenom oblbují

Teď chci vodu, aby odplavila všechny mé hříchy
Vítr, aby odvál moje nesmyslné
myšlenky
Oheň, aby sežehl mojí zesílenou kůži

Až nás temnota ovládne a oslepí
Oddanost nás sváže, pokud nespadneme

Měli bychom otevřít nové dveře

Co to je za tempo, tenhle druh tance?
Nevím, jaké mám dělat kroky
Chtěla bych odejít, prostě utéct
Nohy se mi zamotaly

Je těžké čelit tempu času
Co myslíš, zastaví se někdy?
Tak, co když spadnu a už nevstanu?
Vezmu to dlouhým krokem

Teď chci vodu, aby odplavila všechny mé hříchy
Vítr, aby odvál moje nesmyslné
myšlenky
Oheň, aby sežehl mojí zesílenou kůži

Všechno se děje z nějakého důvodu
Nemůžeš říct, že to je tvoje vlastní kouzlo a
Každý musí tančit svůj tanec jako kdokoli jiný
Nemůžeme se osvobodit od osudu

Měli bychom otevřít nové dveře
A zavřít ty, které jsme nechali za sebou
 
Teď chci vodu, aby odplavila všechny mé hříchy
Vítr, aby odvál moje nesmyslné
myšlenky
Oheň, aby sežehl mojí zesílenou kůži

Až nás temnota ovládne a oslepí
Oddanost nás sváže, pokud nespadneme

Měli bychom otevřít nové dveře
A zavřít ty, které jsme nechali za sebou