[ Texty + Překlady ? The Phantom Agony ? Cry for the Moon (The Embrace that Smothers – Part IV) ]

Cry for the Moon (The Embrace that Smothers – Part IV)

Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth can we
disclose
The soul of this sick bulwark forever and
ever
Forever and ever

Indoctrinated minds so very often
Contain sick thoughts
And commit most of the evil they preach against

Don’t try to convince me with messages from God
You accuse us of sins committed by yourselves
It’s easy to condemn without looking in the mirror
Behind the scenes
Behind the scenes opens reality

Eternal silence cries out for justice
Forgiveness is not for sale
Nor is the will to forget

Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth can we
disclose
The soul of this sick bulwark forever and
ever

Virginity has been stolen at very young ages
And the extinguisher loses its immunity
Morbid abuse of power in the garden of Eden
Where the apple
Where the apple gets a youthful
A youthful face

Eternal silence cries out for justice
Forgiveness is not for sale
Nor is the will to forget

Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth can we
disclose
The soul of this sick bulwark forever and
ever
Forever and ever

Eternal silence cries out for justice
Forgiveness is not for sale
Nor is the will to forget

You can’t go on hiding yourself
Behind old fashioned fairytales
And keep washing your hands in innocence

Chtít nemožné (Objetí, které dusí,
část IV.)

Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky a navždy
Navěky a navždy

Naočkované mysli velmi často
Obsahují choré myšlenky
A páchají většinu zla, proti kterému kážou

Nesnaž se mě přesvědčit Božími zprávami
Obviňuješ nás z hříchů, které jsi spáchal sám
Je snadné odsuzovat bez pohledu do zrcadla
V zákulisí
V zákulisí se objevuje realita

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Stejně jako vůle zapomenout

Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky a navždy

Nevinnost byla ukradena ve velice mladém věku
A ničitel ztrácí svojí imunitu
Morbidní zneužití moci v rajské zahradě
Kde jablko
Kde jablko má mladistvou
Mladistvou tvář

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Stejně jako vůle zapomenout

Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky a navždy
Navěky a navždy

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Stejně jako vůle zapomenout

Nemůžeš se pořád schovávat
Za staromódními pohádkami
A stále si umývat ruce v nevinnosti