[ Texty + Překlady ? Ostatní ? Cry for the Moon (Single Version) ]

Cry for the Moon (Single Version)

Follow your common sense
(You cannot hide yourself)
Behind a fairytale (forever and ever)
Only by revealing the (whole truth can we
disclose)
The soul of this bulwark forever
and ever
Forever and ever

Indoctrinated minds so very often
Contain sick thoughts
And commit most of the evil they preach against

Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth can we
disclose
The soul of this bulwark forever
and ever
Forever and ever

Indoctrinated minds so very often
Contain sick thoughts
And commit most of the evil they preach against

(Follow your common sense)
(Follow your common sense)
(Follow your common sense)
(Follow your common sense)

(Eternal silence)

Follow your common sense

Chtít nemožné (Single Version)

Řiď se svým zdravým rozumem
(Nemůžeš se schovávat)
V pohádkách (navěky a navždy)
Pouze když odhalíme (úplnou pravdu, můžeme odkrýt)
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky a navždy
Navěky a navždy

Naočkované mysli velmi často
Obsahují choré myšlenky
A páchají většinu zla, proti kterému kážou

Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky a navždy
Navěky a navždy

Naočkované mysli velmi často
Obsahují choré myšlenky
A páchají většinu zla, proti kterému kážou

(Řiď se svým zdravým rozumem)
(Řiď se svým zdravým rozumem)
(Řiď se svým zdravým rozumem)
(Řiď se svým zdravým rozumem)

(Věčné ticho)

Řiď se svým zdravým rozumem