[ Texty + Překlady ? Ostatní ? Cry for the Moon (Demo) ]

Cry for the Moon (Demo)

Indoctrinated minds
Often contain sick thoughts
And commit the evil they preach against

Don’t try to convince me with messages from God
You accuse us of sins committed by yourselves
It’s easy to condemn without looking in the mirror
Behind the scenes
Behind the scenes opens reality

Eternal silence cries out for justice
Forgiveness’s not for sale
Nor the will to forget

Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth we can
disclose
The soul of this sick bulwark forever
and ever

Virginity has been stolen at very young ages
The extinguisher loses its immunity
Morbid misuse of power in the garden of Eden
Where the apple
Where the apple gets a youthful
A youthful face

Eternal silence cries out for justice
Forgiveness’s not for sale
Nor the will to forget

Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth we can
disclose
The soul of this sick bulwark forever
and ever
Forever and ever

Eternal silence cries out for justice
Forgiveness’s not for sale
Nor the will to forget

You can’t hide yourself
Behind a fairytale forever
And keep washing your hands in innocence

Chtít nemožné (Demo)

Naočkované mysli
Často obsahují choré myšlenky
A páchají zlo, proti kterému kážou

Nesnaž se mě přesvědčit Božími zprávami
Obviňuješ nás z hříchu, které jsi spáchal sám
Je snadné odsuzovat bez pohledu do zrcadla
V zákulisí
V zákulisí se objevuje realita

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout

Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky a navždy

Nevinnost byla ukradena ve velice mladém věku
A ničitel ztrácí svojí imunitu
Morbidní zneužití moci v rajské zahradě
Kde jablko
Kde jablko má mladistvou
Mladistvou tvář

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout

Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky a navždy
Navěky a navždy

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout

Nemůžeš se schovávat
Pořád za pohádkou
A stále si umývat ruce v nevinnosti