[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Consign to Oblivion (A New Age Dawns – Part III) ]

Consign to Oblivion (A New Age Dawns – Part III)

How can we let this happen and
Just keep our eyes closed ‚till the end

The only thing that counts is the prosperity of
today
Most important to us is that our bills get
paid

Our good intentions have always been delayed

How can we let this happen and
Just keep our eyes closed ‚till the end
When we will stand in front of heaven’s gate
It will be too late!

Try to unlearn all that you’ve learnt
Try to listen to your heart
No, we can’t understand the universe
By just using our minds
We are so afraid of all the things unknown

A must we appease is the lust to get laid
Nothing really matters, just devouring our
prey

Our good intentions have always been delayed so
Our generous acts have always come too late

How can we let this happen and
Just keep our eyes closed ‚till the end
When we will stand in front of heaven’s gate
It will be too late!

Try to unlearn all that you’ve learnt
Try to listen to your heart
No, we can’t understand the universe
By just using our minds
We are so afraid of all the things unknown
We just flee into a dream that never comes true

Low, low, low to the ground we feel safe
Low, low, low to the ground we feel brave

Oblivisci tempta quod didicisti

Open your eyes; we’re not in paradise
How can’t you see, this stress is killing me
Fulfil your dreams; life is not what it seems
We have captured time
So time made us all hostages without mercy

Seemingly generous fooling ourselves
Selfishly venomous time tells

Too much thinking goes at the cost of all our intuition
Our thoughts create reality
But we neglect to be
So we’re already slaves of our artificial world
We shouldn’t try to control life
But listen to the laws of nature

Open your eyes; we’re not in paradise
How can’t you see, this stress is killing me
Fulfil your dreams; life is not what it seems
We have captured time
So time made us all hostages without mercy

Low, low, low to the ground we feel safe
Low, low, low to the ground we feel brave

We all think we’re generous
But we only fool ourselves
The only thing that matters is
Our way and our vision

Selfishly we’re venomous
But you know the time tells us
There is more to life than our
Higher positions, race for perfection
Better, faster
We must return to the laws of the nature
Free ourselves from madness

Uložit do zapomnění (Úsvit nového věku, část III.)

Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči

Jediná věc, která něco znamená, je bohatství dneška
Pro nás je nejdůležitější, abychom zaplatili všechny účty

Naše dobré úmysly byly vždycky odkládány

Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči
Až budeme stát před nebeskou bránou
Už bude příliš pozdě!

Zkus se odnaučit všechno, co ses naučil
Zkus naslouchat svému srdci
Ne, nemůžeme pochopit celý svět
Jenom pomocí našich myslí
Tolik se bojíme neznámého

Potřeba, kterou uspokojujeme, je touha po souloži
Na ničem vlastně nezáleží, jenom požíráme svojí kořist

Naše dobré úmysly byly vždycky odkládány, a tak
Naše velkorysé činy vždycky přišly příliš pozdě

Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči
Až budeme stát před nebeskou bránou
Už bude příliš pozdě!

Zkus se odnaučit všechno, co ses naučil
Zkus naslouchat svému srdci
Ne, nemůžeme pochopit celý svět
Jenom pomocí našich myslí
Tolik se bojíme neznámého
Jenom utíkáme do snu, který se nikdy nesplní

Nízko, nízko, nízko u země se cítíme bezpečně
Nízko, nízko, nízko u země se cítíme odvážně

Snaž se zapomenout všechno, co ses naučil

Otevři oči, nejsme v ráji
Jaktože nevidíš, že tenhle stres mě zabíjí
Naplň svoje sny; život není takový, jaký se zdá
Zmocnili jsme se času
A čas z nás všech nemilosrdně udělal rukojmí  

Zdánlivě velkorysí, sami se oblbujeme
Sobecky jedovatý čas ukáže

Přílišné přemýšlení nestojí za všechnu naší
intuici
Naše myšlenky vytváří realitu
Ale my to opomíjíme
Takže už jsme otroky našeho umělého světa
Neměli bychom se snažit ovládnout život
Ale naslouchat zákonům přírody

Otevři oči, nejsme v ráji
Jaktože nevidíš, že tenhle stres mě zabíjí
Naplň svoje sny; život není takový, jaký se zdá
Zmocnili jsme se času
A čas z nás všech nemilosrdně udělal rukojmí

Nízko, nízko, nízko u země se cítíme bezpečně
Nízko, nízko, nízko u země se cítíme odvážně

Všichni si myslíme, že jsme velkorysí
Ale jenom se oblbujeme
Jediné, na čem záleží je
Náš způsob a naše vize

Jsme sobečtí a záštiplní
Ale víš, že čas nám ukazuje
Že v životě jde o víc, než jen o naše
Vyšší pozice, honička za dokonalostí
Lépe, rychleji
Musíme se vrátit k zákonům přírody
Osvobodit se z šílenství