[ Texty + Překlady ? The Divine Conspiracy ? Chasing the Dragon ]

Chasing the Dragon *)

Free my mind
Heal my scars
Erase the past
Dark days to forget
And memories to last
In my heart

(Free me now)

Make me forget
And forgive
There’s no use
To go on and live
Show me a way
To the sun

(Heal my scars)

Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here

Let my eyes take in
The beauty that’s here
That’s left on this earth
My ears long to hear
A melody

(Give me sight)

Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here

Poison is slowly seeping through my veins
Stealing the only dignity in me

I pick them up and let them fall
To cause your pain and hit them all

One more life to live is what I want

I’ll take the joy away from them
See to it, they will all be damned

One more chance to heal what I have harmed
The dragon is wreaking havoc in my brain **)
Plays my emotion, a never ending game

Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here

One more life to live for me

I want the night just to colour the day
The morning to chase all my nightmares away

Don’t you deny that we’re all human beings
We all have our flaws that can make us
obscene
(Obscene)

Give me what I want
Give me what I need right now
That’s what I want
That’s what I need, get it

Dolendo novit mortalis vitam

Tell me what I want
Tell me what I need right now
That’s what I want
That’s all I need, cure me

Dolendo discit mori mortalis
(Losers)

Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
.

Hon na draka *)

Osvoboď mou mysl
Zahoj mé jizvy
Vymaž minulost
Temné dny ať zapomenu
A vzpomínky ať trvají
V mém srdci

(Teď mě osvoboď)

Přinuť mě zapomenout
A odpustit
Nemá smysl
Tak pokračovat a žít
Ukaž mi cestu
Ke slunci

(Zahoj mé jizvy)

Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj

Nech mé oči, ať vnímají
Krásu, která tu je
Která zůstala na této zemi
Mé uši touží slyšet
Melodii

(Dej mi zrak)

Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj

Jed mi pomalu proniká do žil
A krade mou jedinou důstojnost

Posbíral jsem je a nechal je spadnout
Abych ti ublížil a všechny je potrestal

Ještě jeden život, to je to, co chci

Všem odepřu radost
Dohlédnu na to, všichni budou zatracení

Ještě jednu šanci, abych vyléčila, co jsem způsobila
Drak dělá v mém mozku spoušť **)
Hraje si s mými city, nekončící hra

Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj

Ještě jeden život mám žít

Chci noc, aby vybarvila den
Ráno, aby odehnalo všechny mé noční můry

Nepopírej, že jsme všichni lidské bytosti
Každý máme své nedostatky, které z nás dělají nemravy
(Nemravy)

Dej mi to, co chci
Dej mi to, co chci, a hned
To je to, co chci
To je to, co chci, chápeš?

Utrpením se smrtelník naučil životu

Řekni mi, co chci
Řekni mi, co potřebuju, a hned
To je to, co chci
To je vše, co potřebuju, naprav mě
 
Utrpením se smrtelník naučil smrti
(Nuly)

Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
.

 
 
*) chasing the dragon je slangový výraz pro metodu kouření opia a dalších drog (heroin, crack)
zdroj: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=chase+the+dragon

**) dragon (drak) je slangový výraz pro heroin
zdroj: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Dragon&defid=3033649