[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? Beyond the Matrix ]

Beyond the Matrix

(Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it’s like to be divine)

(Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it’s like
To have attained Nirvana
Shine past the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your own energy)

Live in this moment like there is no past
All that matters is to be who you are
Be in this moment, judgements will not last
Urge yourself again to claim back your life

Take a leap into the dark
Dare to dive and fall
The point of no return restrains us

(Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it’s like
To reach divinity
Aim at the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your own energy)

Shake off oiled feathers
Leave your past behind
Use your inner force to reach your true self
When there’s no future you can’t be occupied
By non-essential waste and ruins of
the past

Recreate your hologram
Dare to dive and fall
The point of no return restrains us

(Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it’s like
To have attained Nirvana
Shine past the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your own energy)

Someday you’ll open up again
(To learn and grow)
Someday you’ll have to reach for new endeavors
To perceive your inner self
(Perceive your soul)
Someday you’ll start to live your life

Responding with anger
Responding with peace
The choice is all mine

It’s a small lie for a man
But a giant blow for mankind
We are almighty now
We have found the alchemy of life
We are all dominant here
We are the force in control

(Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it’s like
To reach divinity
Aim at the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your life
Stay in charge, maintain your duty
Dive into the sea of pure tranquility
We will be finally free)

Zpoza matrixu

(Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké je být božský)

(Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Když jsi dosáhl nirvány
Zař přes oblohu, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem své vlastní energie)

Žij okamžikem, jako by nebyla žádná minulost
Vše, na čem záleží, je být sám sebou
Buď v tomto okamžiku, úsudky nepřetrvají
Znovu se pobídni, abys získal zpět svůj život

Vyskoč do tmy
Troufni si skočit střemhlav a padat
Na uzdě nás drží bod, odkud není návratu

(Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Docílit božství
Zaměř se k obloze, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem své vlastní energie)

Setřes slepená pera
Nech minulost za sebou
Použij svou vnitřní sílu, abys nalezl své pravé já
Když není budoucnost, nemůžeš se zaobírat
Nedůležitými malichernostmi a pozůstatky z minulosti

Přetvoř svůj hologram
Troufni si skočit střemhlav a padat
Na uzdě nás drží bod, odkud není návratu

(Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Když jsi dosáhl nirvány
Zař přes oblohu, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem své vlastní energie)

Jednou se znovu otevřeš
(Aby ses učil a rostl)
Jednou se budeš muset snažit o nové cíle
Uvědomit si své vnitřní já
(Uvědomit si svou duši)
Jednou začneš žít svůj život

Reagovat vztekem
Reagovat mírem
Rozhodnutí je jen na mně

Je to malá lež pro člověka
Ale velká rána pro lidstvo
Jsme teď všemohoucí
Našli jsme alchymii života
Jsme tu všichni pány
Jsme všichni vládnoucí silou

(Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Docílit božství
Zaměř se k obloze, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem svého života
Zůstaň zodpovědný, splň své povinnosti
Ponoř se do moře čistého klidu
Budeme konečně volní)