[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? Ascension (Dream State Armageddon) ]

Ascension (Dream State Armageddon)

Inhale the strength to play
Blow barricades away
This universe implodes
Reality unloads

Find yourself a thousand worlds
Pick the one that suits you most
Will a choice put you at ease?
Than grab your chance to slay the beast

Keep searching for your destiny
And you will find all that will set you free
Keep moving onwards endlessly
(To evolve and become one)
One piece

The universe implodes
When our dream state explodes

Find yourself dreaming your life
Do you truly feel alive?
Comprehend the sacred code
That makes your universe implode

Keep searching for your destiny
And you will find all that will set your free
Keep moving onwards endlessly
(To evolve and become one)

(Our ego will lead us to endless penance
This journey shall wake us, don’t dream forever)

The Matrix of reality transforms the cosmic energy

(Our ego won’t spare us these endless failures
This journey will guide us, don’t dream forever
Rise)

Nothing appears to be what it really is
As we believe in the illusions
Free yourself from walking in circles
This will be the end of the world as we know it

Your ascension will begin

Keep searching for your destiny
And you will find all that will set your free
Keep searching for your legacy
And you will find all answers undoubtedly
Keep looking forward endlessly
(To evolve and unite the world to become
one)
One piece

Vzestup (Armageddon snového stavu)

Vdechni sílu hrát
Odfoukni pryč barikády
Tento vesmír se hroutí
Zbavuje se reality

Najdi si tisíce světů
Vyber si ten, který ti nejvíce vyhovuje
Když budeš mít na výběr, budeš klidnější?
Pak sáhni po své šanci a zabij tu bestii

Nepřestávejte hledat svůj osud
Pak najdete vše, co vás osvobodí
Neustále se pohybujte kupředu
(Abyste se vyvinuli a stali se jedním)
Jedním kusem

Vesmír se hroutí
Když exploduje náš snový stav

Přistihni se, jak sníš svůj život
Opravdu se cítíš naživu?
Pochop posvátný kód
Kvůli kterému se tvůj vesmír hroutí

Nepřestávejte hledat svůj osud
Pak najdete vše, co vás osvobodí
Neustále se pohybujte kupředu
(Abyste se vyvinuli a stali se jedním)

(Naše ego nás vede k nekonečnému pokání
Tato cesta by nás měla probrat, nesněte napořád)

Matrix skutečnosti přetváří vesmírnou energii

(Naše ego nás neušetří neustávajících chyb
Tato cesta nás povede, nesněte napořád
Povstaňte)

Nic se nezdá být takové, jaké to doopravdy je
Když věříme v iluze
Osvoboďte se od chůze v kruhu
Bude to konec světa tak, jak ho známe

Váš vzestup započne

Nepřestávejte hledat svůj osud
Pak najdete vše, co vás osvobodí
Neustále hledejte svůj odkaz
A nepochybně najdete všechny odpovědi
Nepřestávejte hledět kupředu
(Abyste se vyvinuli a sjednotili svět, aby se stal jedním)
Jedním kusem