[ Texty + Překlady ? Consign to Oblivion ? Another Me (In Lack’ech) ]

Another Me (In Lack’ech) *)

If you search for enrichment
And injure others
Earning more that you can spend
You’ll pass the borders

When you think you’ve succeeded
But something’s missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

This fantasy is not enough for me
I want it, I’ll take it away from you
Your misery that softly incites me
All I do is using, abusing you

Life is often miserable
In the search for happiness
The power’s so desirable
They bring so much distress

Life is often pitiful
In the search for blessedness
If we weren’t so insatiable
There would be much more than less

When you think you’ve succeeded
But something’s missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

If you search for enrichment
And injure others
Earning more that you can spend
You’ll pass the borders

I cannot see why you’d be another me

When you think you’ve succeeded
But something’s missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

I just take care of myself and no one else

This fantasy is not enough for me
I want it, I’ll take it away from you
Your misery that softly incites me
All I do is using, abusing you

Life is often cynical
In the search for hopefulness
We’re only wanting more and more
So we got into this mess

When you think you’ve succeeded
But something’s missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

If you search for enrichment
And injure others
Earning more that you can spend
You’ll pass the borders

I cannot see why you’d be another me

When you think you’ve succeeded
But something’s missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

I just take care of myself and no one else

All that you’ve taken from others
Will be taken from you
All that your dissonance smothers
Will then come back to you
Whatever happens tomorrow, and whatever you do
Just keep in mind that the source and end is you
(In Lack’ech) *)

When you think you’ve succeeded
But something’s missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

If you search for enrichment
And injure others
Earning more that you can spend
You’ll pass the borders

I cannot see why you’d be another me

When you think you’ve succeeded
But something’s missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

I just take care of myself and no one else

This fantasy is not enough for me
I want it, I’ll take it away from you
Your misery that softly incites me
All I do is using, abusing you

Never finding fulfilment
The source and end is you

Mé druhé já (Jsi mé druhé já) *)

Jestliže hledáš obohacení
A ostatní jenom zraňuješ
Vyděláváš víc, než jsi schopný utratit
Překročíš hranice

Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí

Tahle představa pro mě není dost
Chci jí, vezmu ti jí
Tvoje bída mě mírně štve
Jenom tě využívám, zneužívám tě

Život je často bídný
Když hledáme štěstí
A moc je tak kýžená
Přináší ale tolik zármutku

Život je často ubohý
Když hledáme blaženost
Kdybychom nebyli tak chtiví
Měli bychom toho více, než méně

Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí

Jestliže hledáš obohacení
A ostatní jenom zraňuješ
Vyděláváš víc, než jsi schopný utratit
Překročíš hranice

Nechápu, jak bys mohl být mé druhé já

Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí

Starám se jenom o sebe a o nikoho jiného
 
Tahle představa pro mě není dost
Chci jí, vezmu ti jí
Tvoje bída mě mírně štve
Jenom tě využívám, zneužívám tě

Život je často cynický
Když hledáme naději
Jenom chceme víc a víc
A tak jsme se dostali do tohohle bordelu

Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí

Jestliže hledáš obohacení
A ostatní jenom zraňuješ
Vyděláváš víc, než jsi schopný utratit
Překročíš hranice

Nechápu, jak bys mohl být mé druhé já

Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí

Starám se jenom o sebe a o nikoho jiného

Všechno, co jsi vzal ostatním
Ti bude odebráno
Všechno, co udusil tvůj nesoulad
Se ti později vrátí
Ať se zítra stane cokoliv, a ať uděláš cokoliv
Pamatuj, že příčina a konec jsi ty
(Jsi mé druhé já) *)
 
Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí

Jestliže hledáš obohacení
A ostatní jenom zraňuješ
Vyděláváš víc, než jsi schopný utratit
Překročíš hranice

Nechápu, jak bys mohl být mé druhé já

Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí

Starám se jenom o sebe a o nikoho jiného

Tahle představa pro mě není dost
Chci jí, vezmu ti jí
Tvoje bída mě mírně štve
Jenom tě využívám, zneužívám tě

Nikdy nenajdeš naplnění
Příčina a konec jsi ty

 
 
*) In Lack’ech v jazyce Nahuatl (původní jazyk Toltéků a Aztéků, dodnes nejrozšířenější jazyk v Mexiku) znamená „ty jsi mé druhé já“ – lidé se tak mezi sebou zdravili a tak ukazovali cestu k mírové koexistenci mezi lidmi. Jejich způsob života je posvátným zrcadlem, jež zobrazuje skryté pravdy a potenciál našich duší.
zdroj: http://helenazimcik.blaablaablog.cz/toltecke-orakulum/