[ Texty + Překlady ? The Holographic Principle ? A Phantasmic Parade ]

A Phantasmic Parade

Playing a million pictures in my mind
That travel at the speed of light
Been living in a world turned inside out
Diving through a sea that is profound

Gracing the code above and tasting life
The will obtains deciphered signs
Believing worlds below that crushed mankind
Breaking ground within the great design

(Do not try to defy creation
See the world through the looking glass)
Within reach is a fading horizon, deep down the flames grow
(You may find you?re hallucinating
If reality is defied)
I can sense the eclipse is rising, showing the blood red moon
(This time your mind will find a virtual phantasmic parade)

It is a choice that is my own to make
A free will to risk a leap of faith
Is it my outcome that I will survive?
Finding out my life has been a lie

(Do not try to defy creation
See the world through the looking glass)
Within reach is a fading horizon, deep down the flames grow
(You may find you?re hallucinating
If reality is defied)
I can sense the eclipse is rising, showing the blood red moon
(This time your mind will find a virtual phantasmic parade)

Make believers
Your divine machinery
Not believing
This will seal the deal
Seize the liar
Selling hollow prophecies
Burn the hounds alive
You can watch the world bow down to you

(Do not try to defy creation
See the world through the looking glass)
Within reach is a fading horizon, deep down the flames grow
(You may find you?re hallucinating
If reality is defied)
I can sense the eclipse is rising, showing the blood red moon

(Do not try to defy creation
See the world through the looking glass)
I live to not let go
(You may find you?re hallucinating
If reality is defied)
Behold the vertigo
I won?t let go
(This time your mind will find a virtual phantasmic parade
Abandon fear give in before your mind can never escape)

Přehlídka fantazií

V mysli si přehrávám milión obrazů
Které se pohybují rychlostí světla
Žila jsem ve světě otočeném naruby
Ponořila jsem se do hlubokého moře

Zkrášlovat kód nad námi a vychutnávat život
Vůle obdrží dešifrovaná znamení
Věřit ve světy pod námi, které zničily lidstvo
Rozbíjet základy velkého záměru

(Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle)
V dosahu je blednoucí obzor, hluboko dole stoupají plameny
(Můžeš zjistit, že máš halucinace
Pokud popřeš realitu)
Cítím, že zatmění narůstá, objevuje se krvavě rudý měsíc
(Tvá mysl tentokrát nalezne virtuální přehlídku fantazií)

Je to volba, kterou musím udělat
Svobodná vůle riskovat krok do neznáma
Je mým výsledkem, že přežiju?
Zjistím, že můj život byl jen lží

(Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle)
V dosahu je blednoucí obzor, hluboko dole stoupají plameny
(Můžeš zjistit, že máš halucinace
Pokud popřeš realitu)
Cítím, že zatmění narůstá, objevuje se krvavě rudý měsíc
(Tvá mysl tentokrát nalezne virtuální přehlídku fantazií)

Pokrytci
Vaše božské stroje
Nevěřící
Tím se uzavře dohoda
Zmocněte se lháře
Hlásajícího prázdná proroctví
Upalte ohaře zaživa
A uvidíte, jak se svět před vámi sklání

(Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle)
V dosahu je blednoucí obzor, hluboko dole stoupají plameny
(Můžeš zjistit, že máš halucinace
Pokud popřeš realitu)
Cítím, že zatmění narůstá, objevuje se krvavě rudý měsíc

(Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle)
Žiju proto, abych se nevzdávala
(Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle)
Navzdory závrati
Nevzdám se
(Tvá mysl tentokrát nalezne virtuální přehlídku fantazií
Zřekni se strachu a podvol se, než tvá mysl už nebude moci uniknout)